Эрүүл мэндийнхээ төлөө агаарын чанарыг мэдээг хэрхэн унших вэ?

Нийслэлийн Агаарын Бохирдлыг Бууруулах Газар Японы Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны /ЖАЙКА/ Байгууллага “Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын хяналтын чадавхыг бэхжүүлэх төсөл” 2-р дугаар үе шат

Дэлгэрэнгүй...