Зуух болон түлшний хаягдал утааны хийн хэмжилт хийх

Үйлчилгээний чиглэл: Үйлдвэр, хөдөө аж ахуй, байгаль орчин
Тайлбар: Иргэн, аж ахуйн нэгжийн үйлдвэрлэсэн сайжруулсан түлш болон дэвшилтэд технологиор хийсэн зуух зэрэг бүтээгдэхүүнээс ялгарах утааны хийг хэмжиж Монгол Улсын стандартай харицуулан дүнг боловсруул албан тоотоор хүргүүлдэг. Туршилтанд хамруулах зуух, түлшийг холбогдох бичиг баримтын хамт Нийслэлийн Агаарын бохирдлыг бууруулах газарт өгнө.

Дэлгэрэнгүй...

Орчны агаарт хэмжилт хийх

Үйлчилгээний чиглэл: Үйлдвэр, хөдөө аж ахуй, байгаль орчин
Тайлбар: Улаанбаатар хотын агаарын чанарын хэмжилтийг 16 автомат харуулаар хэмждэг бөгөөд Нийслэлийн харьяаны 6, Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яамны харьяанд 10 харуул байдаг. Орчны хэмжилт өдөр бүр хийгдэж байдаг бөгөөд иргэд холбогдох сайтаар мэдээ, мэдээллийг өдөр тутам хүлээн авах боломжтой. Нарийвчилсан мэдээг Байгаль орчин ногоон хөгжлийн яамнаас төлбөртэй авдаг. Өрөөний агаар сайжруулах бүтээгдэхүүнд хэмжилт хийлгэх хүсэлтийн дагуу аж, ахуйн нэгж байгууллагуудад хэмжилт хийдэг.

Дэлгэрэнгүй...

Авто тээврийн хэрэгслийн хаягдал утааны хийн хэмжилт хийх

Үйлчилгээний чиглэл: Үйлдвэр, хөдөө аж ахуй, байгаль орчин
Тайлбар: Авто тээврийн хэрэгслээс гарах бохирдлыг бууруулах зориулалттай тоног төхөөрөмж, бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж гарах үр дүнг тодорхойлох ажил. Туршилтанд хамруулах бүтээгдэхүүн болон тоног төхөөрөмжийг холбогдох бичиг баримтын хамт Нийслэлийн Агаарын бохирдлыг бууруулах газарт өгнө.

Дэлгэрэнгүй...

Агаарын чанарын хяналт шинжилгээний ажлын үйлчилгээний хөлс, хураамжийн хэмжээ

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын
Сайдын 2011 оны 10 сарын 10-ны өдрийн
А-342 дугаар тушаалын хавсралт

Агаарын чанарын хяналт шинжилгээний ажлын үйлчилгээний хөлс,
хураамжийн хэмжээ

Тодорхойлох үзүүлэлтүүд

 

Хэмжилт хийх аргачилал

Үнэ, төгрөгөөр

1

Орчны агаарт  хүхэрлэг хий, (SO2)

Нэг удаа /20 минут/

6000

Хоногт /24 цаг/

7000

2

Орчны агаарт азотын давхар исэл  (NO2)

Нэг удаа /20 минут/

6500

Хоногт /24 цаг/

7500

3

Орчны агаарт нүүрстөрөгчийн дутуу исэл (CO)

Нэг удаа /10 минут/

4500

Хоногт /24 цаг/

6000

4

Орчны агаарт PM-1.0

(5 минутын зайцтай)

Нэг удаа /60 минут/

30000

Хоногт /24 цаг/

50000

5

Орчны агаарт PM-2.5

(5 минутын зайцтай)

Нэг удаа /60 минут/

30000

Хоногт /24 цаг/

50000

6

Орчны агаарт PM-10

(5 минутын зайцтай)

Нэг удаа /60 минут/

30000

Хоногт /24 цаг/

50000

7

Орчны агаарт нийт тоос TSP нэг удаагийн  сорьцонд (их эзэлхүүний арга)

Нэг удаа /30 минут/

20 000

Хоногт  /24 цаг/

30000

8

Мөнгөн ус тодорхойлох /зөөврийн багажаар/

 

Нэг удаа /20 минут/

4500

Хоногт  /24 цаг/

10000

9

Хүнд металл тодорхойлох /нэг элемент/

 

17000

Автомат анализатораар хяналт шинжилгээ хийх

10

Тодорхой цэг дээр 24 цагийн туршид 5 минутын зайцтайгаар  О3, СО, NOx, SO2, тоосонцор, цаг агаарын үзүүлэлтүүд

 

Хугацаа /24 цаг/

 

250000

Хаягдал утааны хийн хэмжилт хийх

11

Нэг удаа O2, СО, NOx, СО2, SO2,

Нэг удаа /3-4 цаг/

100000

12

Хаягдал утаанаас гарч буй нийт тоос

Нэг удаа /20 минут/

50000

Автотээврийн хэрэгслийн яндангийн хаягдал утаанд хэмжилт хийх

13

Бензин хөдөлгүүртэй

Нэг удаа

10 000

14

Дизель хөдөлгүүр

Нэг удаа

10 000

15

Дүгнэлт гаргах

Нэг удаа

30 000

Холбоо барих

Хаяг : Улаанбаатар хот ,Чингэлтэй дүүрэг , Ц.Жигжиджавын гудамж-9
Нийслэлийн Төр Захиргааны   II байр , Хангарьд ордон 5 давхар 509 тоот

Манай зочид

Өнөөдөр 9

Өчигдөр 45

7 хоногт 91

Сард 801

Бүгд 58484