Агаарын чанарын хяналт шинжилгээний ажлын үйлчилгээний хөлс, хураамжийн хэмжээ

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын
Сайдын 2011 оны 10 сарын 10-ны өдрийн
А-342 дугаар тушаалын хавсралт

Агаарын чанарын хяналт шинжилгээний ажлын үйлчилгээний хөлс,
хураамжийн хэмжээ

Тодорхойлох үзүүлэлтүүд

 

Хэмжилт хийх аргачилал

Үнэ, төгрөгөөр

1

Орчны агаарт  хүхэрлэг хий, (SO2)

Нэг удаа /20 минут/

6000

Хоногт /24 цаг/

7000

2

Орчны агаарт азотын давхар исэл  (NO2)

Нэг удаа /20 минут/

6500

Хоногт /24 цаг/

7500

3

Орчны агаарт нүүрстөрөгчийн дутуу исэл (CO)

Нэг удаа /10 минут/

4500

Хоногт /24 цаг/

6000

4

Орчны агаарт PM-1.0

(5 минутын зайцтай)

Нэг удаа /60 минут/

30000

Хоногт /24 цаг/

50000

5

Орчны агаарт PM-2.5

(5 минутын зайцтай)

Нэг удаа /60 минут/

30000

Хоногт /24 цаг/

50000

6

Орчны агаарт PM-10

(5 минутын зайцтай)

Нэг удаа /60 минут/

30000

Хоногт /24 цаг/

50000

7

Орчны агаарт нийт тоос TSP нэг удаагийн  сорьцонд (их эзэлхүүний арга)

Нэг удаа /30 минут/

20 000

Хоногт  /24 цаг/

30000

8

Мөнгөн ус тодорхойлох /зөөврийн багажаар/

 

Нэг удаа /20 минут/

4500

Хоногт  /24 цаг/

10000

9

Хүнд металл тодорхойлох /нэг элемент/

 

17000

Автомат анализатораар хяналт шинжилгээ хийх

10

Тодорхой цэг дээр 24 цагийн туршид 5 минутын зайцтайгаар  О3, СО, NOx, SO2, тоосонцор, цаг агаарын үзүүлэлтүүд

 

Хугацаа /24 цаг/

 

250000

Хаягдал утааны хийн хэмжилт хийх

11

Нэг удаа O2, СО, NOx, СО2, SO2,

Нэг удаа /3-4 цаг/

100000

12

Хаягдал утаанаас гарч буй нийт тоос

Нэг удаа /20 минут/

50000

Автотээврийн хэрэгслийн яндангийн хаягдал утаанд хэмжилт хийх

13

Бензин хөдөлгүүртэй

Нэг удаа

10 000

14

Дизель хөдөлгүүр

Нэг удаа

10 000

15

Дүгнэлт гаргах

Нэг удаа

30 000

Холбоо барих

Хаяг : Улаанбаатар хот ,Чингэлтэй дүүрэг , Ц.Жигжиджавын гудамж-9
Нийслэлийн Төр Захиргааны   II байр , Хангарьд ордон 5 давхар 509 тоот

Манай зочид

Өнөөдөр 50

Өчигдөр 60

7 хоногт 151

Сард 916

Бүгд 53825