Сул орон тооны зар

Нэгжийн нэр: Нийслэлийн Агаарын чанарын алба

Хэлтэс: Бодлогын хэрэгжилт, төлөвлөлтийн хэлтэс

Албан тушаалын нэр: Хий, шингэрүүлсэн хийн технологи хариуцсан мэргэжилтэн

Албан тушаалын зэрэглэл: ТЗ-5

Орон тоо: 1

 

Тавигдах ерөнхий шаардлага:

Үзүүлэлт Чухал шаардлагатай Шаардлагатай
Боловсрол Бакалавр болон түүнээс дээш  
Мэргэжил Үйлдвэрлэлийн экологич, эдийн засагч  
Мэргэшил Үйлдвэрлэлийн экологич инженер  
Туршлага Төрийн албанд 2-аас доошгүй жил ажилласан байх  
Ур чадвар Цаг үеийн асуудлаар илүү цагаар ажиллах /амралтын болон ажлын цаг дууссан үед/ Аливаа ажлыг санаачлах, гүйцэтгэх, боловсруулах,  чадвартай байх
Утааны улирал эхэллээ. Та амны хаалтыг өөртөө болон үр хүүхдүүддээ гадаа орчинд байнга зүүлгэж чадах уу?
Чадна
Чадахгүй /эдийн засгийн өртөг өндөртэй/
Чадахгүй /зүүж хэвшээгүй/
Бусад /Та сэтгэгдлээр хариулна уу/
Made Here