Сул орон тооны зар

 Тавигдах ерөнхий шаардлага:

Үзүүлэлт

Чухал шаардлагатай

Шаардлагатай

Боловсрол

Дээд боловсрол

 Дээд боловсрол

Мэргэжил

Түүх, нийгмийн багш

 Түүх, газарзүйн багш

Туршлага

Төрийн албанд 1-ээс доошгүй жил ажилласан байх

 1-ээс доошгүй жил ажилласан байх

Ур чадвар

Илтгэх, бичлэгийн ур чадвартай байх

Сэтгүүлзүйн зохих мэдлэгтэй байх

Тусгай шаардлага

Илүү цагаар ажиллах /амралт болон ажлын цаг дууссан үед/

Олон улсын дэвшилтэт аргаас байнга суралцах

Утааны улирал эхэллээ. Та амны хаалтыг өөртөө болон үр хүүхдүүддээ гадаа орчинд байнга зүүлгэж чадах уу?
Чадна
Чадахгүй /эдийн засгийн өртөг өндөртэй/
Чадахгүй /зүүж хэвшээгүй/
Бусад /Та сэтгэгдлээр хариулна уу/
Made Here