Авто тээврийн хэрэгслийн хаягдал утааны хийн хэмжилт хийх

 

Эрх зүйн зохицуулалт: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны сайдын А/342 дугаар тушаал. Агаарын чанарын мэдээлэл гаргах журам, Агаарын чанарын хяналт шинжилгээний ажлын үйлчилгээний хураамжын хэмжээ тогтоох тухай

Бүрдүүлэх материал: 

1. Иргэн бол өргөдөл, Аж ахуйн нэгж, байгууллага бол албан хүсэлт

2. Туршилтанд хамруулах бүтээгдэхүүн болон тоног төхөөрөмжийг холбогдох бичиг баримтын хамт

Үйлчилгээний хураамж:

Бензин хөдөлгүүртэй - 10000

Дизель хөдөлгүүртэй - 10000

Дүгнэлт гаргах - 30000

Шийдвэрлэх хугацаа /Эрх зүйн актад тусгагдсан/: 30 хоног
Төлбөрийн нэмэлт тайлбар: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны сайдын 2011 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн А-342 тушаалын хавсралтын дагуу төлбөр авна. Энд дарж үзнэ үү.

Утааны улирал эхэллээ. Та амны хаалтыг өөртөө болон үр хүүхдүүддээ гадаа орчинд байнга зүүлгэж чадах уу?
Чадна
Чадахгүй /эдийн засгийн өртөг өндөртэй/
Чадахгүй /зүүж хэвшээгүй/
Бусад /Та сэтгэгдлээр хариулна уу/
Made Here