Зуух болон түлшний хаягдал утааны хийн хэмжилт хийх

 

Эрх зүйн зохицуулалт:Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын А/342 дугаар тушаал. Агаарын чанарын мэдээлэл гаргах журам, Агаарын чанарын хяналт шинжилгээний ажлын үйлчилгээний хураамжын хэмжээ тогтоох тухай

Бүрдүүлэх материал:

1. Иргэн бол өргөдөл, Аж ахуйн нэгж, байгууллага бол албан хүсэлт
2. Түлшний шаталтаас үүсэх хорт хийн шинжилгээг хийлгэхэд магадлан итгэмжлэгдсэн түлшний шинжилгээний лабораториар түлшний элемэнтийн анализын дүнг баталгаажуулсан байна.

Шийдвэрлэх хугацаа /Эрх зүйн актад тусгагдсан/: 30 хоног
Төлбөрийн нэмэлт тайлбар: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны сайдын 2011 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн А-342 тушаалын хавсралтын дагуу төлбөр авна. Энд дарж үзнэ үү.

Утааны улирал эхэллээ. Та амны хаалтыг өөртөө болон үр хүүхдүүддээ гадаа орчинд байнга зүүлгэж чадах уу?
Чадна
Чадахгүй /эдийн засгийн өртөг өндөртэй/
Чадахгүй /зүүж хэвшээгүй/
Бусад /Та сэтгэгдлээр хариулна уу/
Made Here