Тендерийн урилга

2.     Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах  тухай хуулинд нийцүүлэн энэхүү зөвлөх үйлчилгээний тендерийн баримт бичигт тодорхойлсон журам болон  [Хосолмол үнэлгээний] аргад үндэслэн зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгоно.

3.     Зөвлөхийн саналын урилга нь дараах бүрдэл хэсгүүдтэй байна. Үүнд:

Бүлэг 1 - Урилга

Бүлэг 2 - Зөвлөхийн санал бэлтгэх зааварчилгаа (Тендерийн өгөгдлийн

                              хүснэгтийн хамт)

            Бүлэг 3 - Техникийн санал - жишиг маягт

            Бүлэг 4 - Санхүүгийн санал - жишиг маягт

            Бүлэг 5 - Ажлын даалгавар

            Бүлэг 6 - Гэрээний жишиг маягт

            Бүлэг 7- Тендерийн баталгаа /Хэрэв шаардсан бол/

4.     Тендерт оролцогч нь тендерийн баримт бичгийн үнэ 50,000 /тавин мянга/ төгрөг төлсөн байх ёстой. /100200051311-Төрийн сан банк/

5.     Тендерийн хамт 1 000 000 төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.

6.     Оролцогч санал хүлээн авах эцсийн хугацаа 2017 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдрийн 10 цаг 00 минут, цагаас өмнө ирүүлсэн байх ба 2017 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдрийн 10 цаг 30 минут цагт саналыг нээнэ.

7.     Энэхүү баримт бичгийг хүлээн авсан тухай албан ёсоор мэдэгдэнэ үү.

 Хаяг: Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Ц. Жигжиджавын гудамж,

Нийслэлийн төр захиргааны төв, Хангарьд ордон, 5 давхар, 509 тоот өрөө,

Мэргэжилтэн Ү.Одонбилэг

Холбоо барих утасны дугаар: 11-31-48-76, Факс: 11-32-46-32

 

Утааны улирал эхэллээ. Та амны хаалтыг өөртөө болон үр хүүхдүүддээ гадаа орчинд байнга зүүлгэж чадах уу?
Чадна
Чадахгүй /эдийн засгийн өртөг өндөртэй/
Чадахгүй /зүүж хэвшээгүй/
Бусад /Та сэтгэгдлээр хариулна уу/
Made Here