Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа агаарын чанарт нөлөөлж буй аж ахуй нэгжүүдэд хийсэн хэмжилтийн дүнгийн 2017 оны нэгтгэсэн тайлан

Тайланг эндээс татаж үзнэ үү. 

Утааны улирал эхэллээ. Та амны хаалтыг өөртөө болон үр хүүхдүүддээ гадаа орчинд байнга зүүлгэж чадах уу?
Чадна
Чадахгүй /эдийн засгийн өртөг өндөртэй/
Чадахгүй /зүүж хэвшээгүй/
Бусад /Та сэтгэгдлээр хариулна уу/
Made Here