Агаарын чанарын индексээр агаарын чанарыг үнэлэх, мэдээллэх журам

МОНГОЛ УЛСЫН БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙДЫН ТУШААЛ

 Журам батлах тухай

 “Агаарын тухай хууль”-ийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.2, 12 дугаар зүйлийн 12.3 дугаар заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

  1. "Агаарын чанарын индексээр агаарын чанарыг үнэлэх, мэдээлэх журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.
  2. Энэхүү тушаалыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон арга хэмжээг авч ажиллахыг Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн газар /Д.Нямдаваа/, Цаг уур, орчны шинжилгээний газар /С.Энхтүвшин/-т тус тус үүрэг болгосугай.
  3. Энэ тушаал батлагдсантай холбогдуулан “Журам, аргачлал батлах тухай” Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 2014 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдрийн А- 327 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

4. Энэ тушаалыг 2018 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

Журмыг ЭНДЭЭС татаж үзнэ үү.

Утааны улирал эхэллээ. Та амны хаалтыг өөртөө болон үр хүүхдүүддээ гадаа орчинд байнга зүүлгэж чадах уу?
Чадна
Чадахгүй /эдийн засгийн өртөг өндөртэй/
Чадахгүй /зүүж хэвшээгүй/
Бусад /Та сэтгэгдлээр хариулна уу/
Made Here