Агаарын чанарыг сайжруулах бүсийг шинэчлэн тогтоох тухай захирамж

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Нийслэлийн Засаг даргын хамтарсан 2017 оны А/04-А/19 дүгээр тушаал, захирамжийн 1 дүгээр хавсралтаар баталсан "Нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах бүс"-ийн 1 дүгээр бүс Баянзүрх дүүрэг гэсэн хэсгийн "19" гэсний дараа "20", гэж, Чингэлтэй дүүрэг гэсэн хэсгийн "18" гэсний дараа "19" гэж Сүхбаатар дүүрэг гэсэн хэсгийн "18" гэсний дараа "19,20" гэж, Сонгинохайрхан дүүрэг гэсэн хэсгийн "20", гэсний дараа "21" гэж Баянзүрх гэсэн хэсгийн "10" гэсний дараа "11" гэж, Хан-Уул дүүрэг гэсэн хэсгийн "11" гэсний дараа "12,13,14" гэж тус тус нэмсүгэй.

Захирамжийг эндээс татаж үзнэ үү.

Утааны улирал эхэллээ. Та амны хаалтыг өөртөө болон үр хүүхдүүддээ гадаа орчинд байнга зүүлгэж чадах уу?
Чадна
Чадахгүй /эдийн засгийн өртөг өндөртэй/
Чадахгүй /зүүж хэвшээгүй/
Бусад /Та сэтгэгдлээр хариулна уу/
Made Here