Зорилтот бүлгийн өрхийг сайжруулсан түлшээр хангах төслийн үнэлгээ

Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд агаарын чанарыг сайжруулах бүсийн амьжиргааны түвшингээс доогуур орлоготой айл өрхүүдэд сайжруулсан түлш үнэ төлбөргүй олгох ажлыг манай байгууллага зохион байгуулан ажиллаж байна. Мөн нөгөөтэйгүүр Монгол Улсын Засгийн газраас Улаанбаатар хотын төвийн 6 дүүрэгт түүхий нүүрсийг ахуйд хэрэглэхийг 2019 оны 4 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн бүрмөсөн хориглох болсон.

Энэ ажлын хүрээнд Азийн Хөгжлийн банкинд хүсэлт гарган сайжруулсан түлш хэрэглэж буй  иргэдийн хандлагыг тодорхойлох судалгаа хийлгүүлээд байна. Судалгааны тайланг ЭНДЭЭС татаж үзнэ үү.

Утааны улирал эхэллээ. Та амны хаалтыг өөртөө болон үр хүүхдүүддээ гадаа орчинд байнга зүүлгэж чадах уу?
Чадна
Чадахгүй /эдийн засгийн өртөг өндөртэй/
Чадахгүй /зүүж хэвшээгүй/
Бусад /Та сэтгэгдлээр хариулна уу/
Made Here