Монгол улс Улаанбаатар хотын Агаарын бохирдлын хяналтын чадавхыг бэхжлэх 2 дугаар үе шатын нэгдсэн семинарын илтгэлүүд

Агаарын бохирдлыг бууруулах газар (АББГ)-т хэрэгжиж буй ЖАЙКА олон улсын байгууллагын ““Монгол улс Улаанбаатар хотын Агаарын бохирдлын хяналтын чадавхыг бэхжлэх 2 дугаар үе шатны” төслийн нэгдсэн семинар амжилттай зохион байгуулагдлаа. Семинарт тавигдсан илтгэлүүдийг дараах холбоосноос татаж авна уу.

1. Орчны агаарын хяналт шинжилгээ болон иргэдэд мэдээлэх үйл ажиллагаа

1. Орчны агаарын хяналт шинжилгээ болон иргэдэд мэдээллэх үйл ажиллагаа /JAPAN/

2. АББГ-ын суурин харуулын ажиллагааны байдал

2. АББГ-ын суурин харуулын ажиллагааны байдал/JAPAN/

3. ЦУОШГ-ын суурин харуулын ажиллагааны байдал

3. ЦУОШГ-ын суурин харуулын ажиллагааны байдал/JAPAN/

4. Агаарын бохирдлын нөхцөл байдал

4. Агаарын бохирдлын нөхцөл байдал/JAPAN/

5. Иргэдэд чиглэсэн агаарын бохирдлын мэдээ мэдээлийг дамжуулах

5. Иргэдэд чиглэсэн агаарын бохирдлын мэдээ мэдээллийг дамжуулах/JAPAN/

6. PM-ын эх үүсвэрийн нөлөөллийн анализ

6. PM-ын эх үүсвэрийн нөлөөллийн анализ/JAPAN/

7. Ялгарлын инвентор, тархалтын загварчлал

7. Ялгарлын инвентор, тархалтын загварчлал/JAPAN/

8. АСХУХ-ийг ашигласан тээврийн хэрэгслийн хаягдал утааны хэмжилт болон

хэмжилтийн өгөгдлийн ашиглалтын тухай

8. АСХУХ-ийг ашигласан тээврийн хэрэгслийн хаягдал утааны хэмжилт болон

хэмжилтийн өгөгдлийн ашиглалтын тухай/JAPAN/

9. Тээрвийн хэрэгслээс үүдэлтэй агаарын бохирдлын эсрэг авч хэрэгжүүлэхэд төслөөс

гаргасан арга хэмжээний саналын тухай танилцуулга

9. Тээврийн хэрэгслээс үүдэлтэй агаарын бохирдлын эсрэг авч хэрэгжүүлэхэд төслөөс

гаргасан арга хэмжээний саналын тухай танилцуулга/JAPAN/

10. Гэрийн зуухнаас үүдэлтэй агаарын бохирдол

10. Гэрийн зуухнаас үүдэлтэй агаарын бохирдол/JAPAN/

 11. УХЗ-ны хаягдал утааны хэмжилтийн дүн

11. УХЗ-ны хаягдал утааны хэмжилтийн дүн/JAPAN/

12. Зуухны бүртгэл хяналтын тогтолцооны өнөөгийн байдал

12. Зуухны бүртгэл хяналтын тогтолцооны өнөөгийн байдал/JAPAN/

13. Циклон, скруббер зэрэг үнс баригч төхөөрөмжийг нэвтрүүлж утааны тортогжилтыг

бууруулах арга хэмжээ

13. Циклон, скруббер зэрэг үнс баригч төхөөрөмжийг нэвтрүүлж утааны тортогжилтыг

бууруулах арга хэмжээ/JAPAN/

14. ДЦС-4-т БОБХ-ийн систем CEMS-ийг нэвтрүүлэх болон холбогдох байгууллагууд

CEMS-ийн өгөгдлийг хуваалцах

14. ДЦС-4-т БОБХ-ийн систем CEMS-ийг нэвтрүүлэх болон холбогдох байгууллагууд

CEMS-ийн өгөгдлийг хуваалцах/JAPAN/

15. Амгалан ДЦС-ын сүлжээний холболт, түүний хамрах бүсэд УХЗ-ыг зогсоох тухай

15. Амгалан ДЦС-ын сүлжээний холболт, түүний хамрах бүсэд УХЗ-ыг зогсоох тухай/JAPAN/

 

 

Холбоо барих

Хаяг : Улаанбаатар хот ,Чингэлтэй дүүрэг , Ц.Жигжиджавын гудамж-9
Нийслэлийн Төр Захиргааны   II байр , Хангарьд ордон 5 давхар 509 тоот

Манай зочид

Өнөөдөр 9

Өчигдөр 45

7 хоногт 91

Сард 801

Бүгд 58484