Тайлан

Ялгарлын инвентор, тархалтын загварчлал

Утааны хийн хэмжилтийн дүнгийн тайлан

Jice- Эцсийн тайлангийн илтгэлүүд

01_StackGasMeasurement_MN

02_StackGasMeasurement2_MN

04_Survey on the HOBs in UB_MN

05_Inventory&Simiulation_MN

06_Air_Pollution_Control_MN

07_EnergySaving_MN

last ExplanationOfDFR_MN

shutis