Журмын өөрчлөлтөд санал авах тухай

Тус байгууллага Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 2014 оны 5 дугаар сарын 19-ний өдрийн А-181 дугаар тушаалаар батлагдсан журмын хүрээнд жил бүр эх үүсвэрийн бүртгэл тооллогыг 9-12 дугаар сард дүүрэг, хороодтой хамтран зохион байгуулдаг ба дараах үндсэн шаардлагын дагуу тус журмыг өөрчлөх санал боловсрууллаа. Үүнд:

1.     Ахуйн хэрэглээний зуухны MNS-5216:2016, усан халаалтын зуухны MNS-5043:2016 стандартууд шинэчлэгдэн 2017 оны 04 дүгээр арын 01-ээс мөрдөгдөж эхэлсэн. Шинэ стандартаар агаар бохирдуулагч эх үүсвэрүүдийн хүчин чадлын ангилал өөрчлөгдсөн. Тус өөрчлөлтөнд үндэслэн агаар бохирдуулагч эх үүсвэрийн тооллого хийх, улмаар Нийслэлийн дундын мэдээллийн сан-г үүсгэх програм хангамжийг боловсруулаад байна.

2.     Нийслэлээс агаар бохирдуулагч томоохон эх үүсвэрийн магадлан итгэмжлэх ажлыг жил бүрийн 11-4 дүгээр сарын хооронд зохион байгуулдаг бөгөөд тус ажлын дүн мэдээг тооллогын дүнтэй тулгах зайлшгүй шаардлагатай байдаг. Мөн нөгөөтэйгүүр  халаалтын улирлын төгсгөлд жилийн түлшний хэрэглээ тодорхой болсон үед буюу 2-4 дүгээр сард тооллогыг зохион байгуулах нь цаг хугацааны хувьд илүү үр дүнтэй болдог.

Дэлгэрэнгүй...

Агаарын чанарын хяналт, шинжилгээний ажлын үйлчилгээний хөлс, хураамжийн хэмжээ тогтоох тухай Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2011 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/342 дугаар тушаал нэмэлт өөрчлөлт оруулах саналын төсөл.

“АГААРЫН ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛС, ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ”- БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙДЫН 2011 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН   10-НЫ ӨДРИЙН А/342 ДУГААР ТУШААЛД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ САНАЛЫН ТАНИЛЦУУЛГА

 Дээрх тушаалд нэмэлт өөрчлөлт оруулах үндэслэл, шаардлага.

             Агаарын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.8 дах  заалт, Монгол Улсын Засгийн газрын тусгай сан “Цэвэр агаарын сан”  татан буусан.  /2015.11.13 өдөр/, Сүүлийн үед нийслэл хотод барилга, бүтээн байгуулалтын үйл ажиллагаа эрчимжихийн хэрээр түүнд тавих байгаль орчны хяналт, стандартыг хангуулах ажлын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай болоод байна.  Үүнтэй холбоотойгоор хэмжилтийн тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ, сэлбэг хэрэгслийн урсгал зардал жил ирэх тутам нэмэгдэж байна. Мөн хэмжилтийн багаж тоног төхөөрөмж шинэчлэгдсэн олон төрлийн автомат багаж, тоног төхөөрөмжтэй болсон, сэлбэг хэрэгсэл солих, шинэчлэх шаардлагууд гарч ирсэн.

 Иймд манай байгууллагаас энэхүү тушаалын хавсралт тарифт өөрчлөлт оруулахаар саналын төслийг боловсруулаад байна.

Дэлгэрэнгүй...

"АГААРЫН ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛАХ БҮСИЙГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ" ТУХАЙ А/04-А/19 ТООТ ТУШААЛ ЗАХИРАМЖИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН УДИРДАМЖ

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Нийслэлийн Засаг дарга нар хамтран 2017 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр "Агаарын чанарыг сайжруулах бүсийг шинэчлэн тогтоох" тухай А/04-А/19 тоот тушаал, захирамжийг баталсан. Энэхүү тушаал, захирамжаар "Нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах бүс"-д түүхий нүүрсийг үе шаттайгаар бууруулах, түүхий нүүрсийг хориглох, сайжруулсан түлш, стандартын шаардлага хангасан зуух, цахилгаан халаагуур, хийн түлшийг нэвтрүүлэх арга хэмжээ авахаар заагдсан.

Дэлгэрэнгүй...

ИРГЭДИЙН ЭРҮҮЛ, АЮУЛГҮЙ ОРЧИНД АМЬДРАХ ЭРХИЙГ ХАНГАХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

Нийслэлийн оршин суугчдын эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, орчны бохирдол, байгалийн тэнцэл алдагдахаас хамгаалуулах эрхийг хангах зорилгоор Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Нэгдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, Арван зургадугаар зүйлийн 2, Арван есдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг, Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29,1,6-гийн "а", "б", 29,1,3-ын "л", 29.2, 30 дугаар зүйлийн 30.1.7, Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай

Дэлгэрэнгүй...

УЛААНБААТАР ХОТЫН СУУРЬШЛЫН БҮСИЙН ХЯЗГААРЫГ ТОГТООХ ТУХАЙ

Улсын Их Хурлын 2013 оны 23 дугаар тогтоолоор баталсан "Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлагын баримт бичиг"-ийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2, Хот байгуулалтын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.5-д заасныг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

Дэлгэрэнгүй...

Холбоо барих

Хаяг : Улаанбаатар хот ,Чингэлтэй дүүрэг , Ц.Жигжиджавын гудамж-9
Нийслэлийн Төр Захиргааны   II байр , Хангарьд ордон 5 давхар 509 тоот

Манай зочид

Өнөөдөр 8

Өчигдөр 24

7 хоногт 8

Сард 360

Бүгд 57053