УБ хотын зарим нутаг дэвсгэрийн агаарын чанарын хэмжилтийн мэдээ 2015.02.17-02.23

amgalan 02.17-02.23

Нийслэлийн Агаарын чанарын албаны орчны агаарын чанарын хэмжилтийн 4 автомат суурин станцын Амгалан, Нисэх, Толгойт, Телевиз орчмын агаарын чанарын хэмжилтийн мэдээг 2015.02.17-02.23-ны байдлаар тоймлон хүргэж байна.
Агаар бохирдуулагч үндсэн 4 бодисын өнгөрсөн 7 хоногийн хэмжилтийн дүнгээс харахад Азотын давхар исэл(NO2)-ийн хамгийн их агууламж 02.17-нд Телевиз орчимд 0.069 мг/м3 буюу хүлцэх хэмжээнээс 1,7 дахин их, Хүхрийн давхар исэл(SO2) -ийн хамгийн их агууламж 02.17-нд Телевиз орчимд 0.14 мг/м3 буюу хүлцэх хэмжээнээс 7 дахин их, Том ширхэгт тоосонцор(PM10)-ын хамгийн их агууламж 02.17-нд Телевиз орчимд 455.22 мкг/м3 буюу хүлцэх хэмжээнээс 4,5 дахин их, Нарийн ширхэгт тоосонцор(PM2.5)-ын хамгийн их агууламж 02.17-нд Телевиз орчимд 281.76 мкг/м3 буюу хүлцэх хэмжээнээс 5,6 дахин их байна.

Дэлгэрэнгүй...

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын төлөв байдал

 

2015 оны 01 дүгээр сар

2015 оны 01 дүгээр сарын эхний 10 хоногийн Улаанбаатар хотын агаарын чанарын төлөв байдлын тойм

 2015 оны 01 дүгээр сарын дунд 10 хоногийн Улаанбаатар хотын агаарын чанарын төлөв байдлын тойм

 2015 оны 01 дүгээр сарын сүүлийн 10 хоногийн Улаанбаатар хотын агаарын чанарын төлөв байдлын тойм

2014 оны 12 дугаар сар

2014 оны 12 дугаар сарын эхний 10 хоногийн Улаанбаатар хотын агаарын чанарын төлөв байдлын тойм

2014 оны 12 дугаар сарын дунд 10 хоногийн Улаанбаатар хотын агаарын чанарын төлөв байдлын тойм

2014 оны 12 дугаар сарын сүүлийн 10 хоногийн Улаанбаатар хотын агаарын чанарын төлөв байдлын тойм 

2014 оны 11 дүгээр сар

2014 оны 11 дүгээр сарын эхний 10 хоногийн Улаанбаатар хотын агаарын чанарын төлөв байдлын тойм

2014 оны 11 дүгээр сарын дунд 10 хоногийн Улаанбаатар хотын агаарын чанарын төлөв байдлын тойм

2014 оны 11 дүгээр сарын сүүлийн 10 хоногийн Улаанбаатар хотын агаарын чанарын төлөв байдлын тойм

 2014 оны 10 дугаар сар

2014 оны 10 дугаар сарын эхний 10 хоногийн Улаанбаатар хотын агаарын чанарын төлөв байдлын тойм

2014 оны 10 дугаар сарын дунд 10 хоногийн Улаанбаатар хотын агаарын чанарын төлөв байдлын тойм

2014 оны 10 дугаар сарын сүүлийн 10 хоногийн Улаанбаатар хотын агаарын чанарын төлөв байдлын тойм

2014 оны 9 дүгээр сар

2014 оны 9 дүгээр сарын эхний 10 хоногийн Улаанбаатар хотын агаарын чанарын төлөв байдлын тойм

2014 оны 9 дүгээр сарын дунд 10 хоногийн Улаанбаатар хотын агаарын чанарын төлөв байдлын тойм

2014 оны 9 дүгээр сарын сүүлийн 10 хоногийн Улаанбаатар хотын агаарын чанарын төлөв байдлын тойм

2014 оны 8 дугаар сар

2014 оны 8 дугаар сарын эхний 10 хоногийн Улаанбаатар хотын агаарын чанарын төлөв байдлын тойм

2014 оны 8 дугаар сарын дунд 10 хоногийн Улаанбаатар хотын агаарын чанарын төлөв байдлын тойм

2014 оны 8 дугаар сарын сүүлийн 10 хоногийн Улаанбаатар хотын агаарын чанарын төлөв байдлын тойм

2014 оны 7 дугаар сар

2014 оны 7 дугаар сарын эхний 10 хоногийн Улаанбаатар хотын агаарын чанарын төлөв байдлын тойм

2014 оны 7 дугаар сарын дунд 10 хоногийн Улаанбаатар хотын агаарын чанарын төлөв байдлын тойм

2014 оны 7 дугаар сарын сүүлийн 10 хоногийн Улаанбаатар хотын агаарын чанарын төлөв байдлын тойм

2014 оны 6 дугаар сар

2014 оны 6 дугаар сарын эхний 10 хоногийн Улаанбаатар хотын агаарын чанарын төлөв байдлын тойм

2014 оны 6 дугаар сарын дунд 10 хоногийн Улаанбаатар хотын агаарын чанарын төлөв байдлын тойм

2014 оны 6 дугаар сарын сүүлийн 10 хоногийн Улаанбаатар хотын агаарын чанарын төлөв байдлын тойм

2014 оны 5 дугаар сар

2014 оны 5 дугаар сарын эхний 10 хоногийн Улаанбаатар хотын агаарын чанарын төлөв байдлын тойм

2014 оны 5 дугаар сарын дунд 10 хоногийн Улаанбаатар хотын агаарын чанарын төлөв байдлын тойм

2014 оны 5 дугаар сарын сүүлийн 10 хоногийн Улаанбаатар хотын агаарын чанарын төлөв байдлын тойм

2014 оны 4 дүгээр сар

2014 оны 4 дүгээр сарын эхний 10 хоногийн Улаанбаатар хотын агаарын чанарын төлөв байдлын тойм

2014 оны 4 дүгээр сарын дунд 10 хоногийн Улаанбаатар хотын агаарын чанарын төлөв байдлын тойм

2014 оны 4 дүгээр сарын сүүлийн 10 хоногийн Улаанбаатар хотын агаарын чанарын төлөв байдлын тойм

2014 оны 3 дугаар сар

2014 оны 3 дугаар сарын сүүлийн 10 хоногийн Улаанбаатар хотын агаарын чанарын төлөв байдлын тойм

2014 оны 3 дугаар сарын дунд 10 хоногийн Улаанбаатар хотын агаарын чанарын төлөв байдлын тойм

2014 оны 3 дугаар сарын эхний 10 хоногийн Улаанбаатар хотын агаарын чанарын төлөв байдлын тойм

2014 оны 2 дугаар сар

2014 оны 2 дугаар сарын сүүлийн 10 хоногийн Улаанбаатар хотын агаарын чанарын төлөв байдлын тойм

2014 оны 2 дугаар сарын дунд 10 хоногийн Улаанбаатар хотын агаарын чанарын төлөв байдлын тойм

2014 оны 2 дугаар сарын эхний 10 хоногийн Улаанбаатар хотын агаарын чанарын төлөв байдлын тойм

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын хүйтний улирлын мэдээ /2010-2013 он/

2014 оны 1 дүгээр сар

2014 оны 1 дүгээр сарын сүүлийн 10 хоногийн Улаанбаатар хотын агаарын чанарын төлөв байдлын тойм

2014 оны 1 дүгээр сарын дунд 10 хоногийн Улаанбаатар хотын агаарын чанарын төлөв байдлын тойм

2014 оны 1 дүгээр сарын эхний 10 хоногийн Улаанбаатар хотын агаарын чанарын төлөв байдлын тойм

2013 оны 12 дугаар сар

2013 оны 12 дугаар сарын сүүлийн 10 хоногийн Улаанбаатар хотын агаарын чанарын төлөв байдлын тойм

2013 оны 12 дугаар сарын дунд 10 хоногийн Улаанбаатар хотын агаарын чанарын төлөв байдлын тойм

2013 оны 12 дугаар сарын эхний 10 хоногийн Улаанбаатар хотын агаарын чанарын төлөв байдлын тойм

2013 оны 11 дүгээр сар

2013 оны 11 дүгээр сарын сүүлийн 10 хоногийн Улаанбаатар хотын агаарын чанарын төлөв байдлын тойм

2013 оны 11 дүгээр сарын дунд 10 хоногийн Улаанбаатар хотын агаарын чанарын төлөв байдлын тойм

2013 оны 11 дүгээр сарын эхний 10 хоногийн Улаанбаатар хотын агаарын чанарын төлөв байдлын тойм 

2013 оны 10 дугаар сар

2013 оны 10 дугаар сарын сүүлийн 10 хоногийн Улаанбаатар хотын агаарын чанарын төлөв байдлын тойм

2013 оны 10 дугаар сарын дунд 10 хоногийн Улаанбаатар хотын агаарын чанарын төлөв байдлын тойм

2013 оны 10 дугаар сарын эхний 10 хоногийн Улаанбаатар хотын агаарын чанарын төлөв байдлын тойм

2013 оны 09 дүгээр сар

2013 оны 09 дүгээр сарын сүүлийн 10 хоногийн Улаанбаатар хотын агаарын чанарын төлөв байдлын тойм

2013 оны 09 дүгээр сарын дунд 10 хоногийн Улаанбаатар хотын агаарын чанарын төлөв байдлын тойм

2013 оны 09 дүгээр сарын эхний 10 хоногийн Улаанбаатар хотын агаарын чанарын төлөв байдлын тойм

Агаарын бохирдол

УЛААНБААТАР ХОТЫН АГААРЫН БОХИРДЛЫН ӨНӨӨГИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ

           Хүрээлэн буй орчны бохирдолт их хэмжээгээр нэмэгдэж байгаа нь байгалийн тэнцвэрийг алдагдуулж, улмаар XXI зуунд дэлхий нийтийн айдас болсон экологийн хямралыг үүсгэж байна. Улаанбаатар хот нь далайн түвшнээс 1580 метр өндөрт дөрвөн уулаар хүрээлүүлэн оршдог, салхины дундаж хурд 1-2 м/секунд байдаг хийн урсгал хөдөлгөөн харьцангуй тогтуун бүст хамаарагддаг. Салхины чиглэлийн дээд хэсэгт байрлах дулааны цахилгаан станц, үйлдвэрийн газрууд болон дөрвөн уулын бэлээс эхлэн хотын төв хүртлээ тархан байрласан гэр хорооллын айл өрхийн галлагаанаас гарах бохирдуулагч хий нь Улаанбаатар хотын төв хэсэгт хөдөлгөөнгүй тогтож, агаарын бохирдолтыг их хэмжээгээр үүсгэж байна.

Дэлгэрэнгүй...

Холбоо барих

Хаяг : Улаанбаатар хот ,Чингэлтэй дүүрэг , Ц.Жигжиджавын гудамж-9
Нийслэлийн Төр Захиргааны   II байр , Хангарьд ордон 5 давхар 509 тоот

Манай зочид

Өнөөдөр 9

Өчигдөр 45

7 хоногт 91

Сард 801

Бүгд 58484