УБ хотын зарим нутаг дэвсгэрийн агаарын чанарын хэмжилтийн мэдээ 2015.04.20-04.26

Л.Нармандах
2015-04-28 11:43:38
Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах газар

Агаар бохирдуулагч эх үүсвэрүүд

7 хоногийн дундаж агууламжийг

Хүлцэх хэмжээтэй харьцуулсан хэмжээ

Автомат суурин харуулын байршил

1-Толгойт

2-МҮОНРТ

3-Амгалан

4-Нисэх

Азотын давхар исэл (NO2)

1,8 дахин бага

1,2 дахин бага

1,3 дахин их

2,8 дахин бага

Хүхрийн давхар исэл (SO2)

Хүлцэх хэмжээнд

Хүлцэх хэмжээнд

1,5 дахин их

2,5 дахин бага

Том ширхэгт тоосонцор (PM10)

3,2 дахин их

2,3 дахин их

1,8 дахин их

2,3 дахин их

Нарийн ширхэгт тоосонцор (PM2,5)

1,6 дахин их

1,2 дахин их

Хүлцэх хэмжээнд

Хүлцэх хэмжээнд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агаар бохирдуулагч эх үүсвэрүүд

7 хоногийн дундаж агууламж

/NO2, SO2-Мг/м3, PM10, PM2.5- мкг/м3/

Автомат суурин харуулын байршил

1-Толгойт

2-МҮОНРТ

3-Амгалан

4-Нисэх

Азотын давхар исэл (NO2)

0.021 мг/м3

 

0.031 мг/м3

0.29 мг/м3

0.014 мг/м3

Хүхрийн давхар исэл (SO2)

0.029 мг/м3

 

0.024 мг/м3

0.03 мг/м3

0.007  мг/м3

Том ширхэгт тоосонцор (PM10)

321.24 мг/м3

 

237.54 мг/м3

184.18 мкг/м3

238.19 мкг/м3

Нарийн ширхэгт тоосонцор (PM2,5)

80.10 мг/м3

 

60.03 мг/м3

42.07 мкг/м3

59.07 мкг/м3

    

Шинэ

Утааны улирал эхэллээ. Та амны хаалтыг өөртөө болон үр хүүхдүүддээ гадаа орчинд байнга зүүлгэж чадах уу?
Чадна
Чадахгүй /эдийн засгийн өртөг өндөртэй/
Чадахгүй /зүүж хэвшээгүй/
Бусад /Та сэтгэгдлээр хариулна уу/
Made Here