Байгууллагын дотоод хяналт

НАОБТГ-ын дотоод хяналт шинжилгээг 2022 онд хэрэгжүүлсэн ажлын гүйцэтгэлийн тайлан БАЙГУУЛЛАГЫН 2022 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН Хууль тогтоомжийн...

Байгууллагын төлөвлөгөө

Байгууллагын төлөвлөгөө Байгууллагын төлөвлөгөө Байгууллагын төлөвлөгөө Байгууллагын төлөвлөгөө Байгууллагын төлөвлөгөө Байгууллагын төлөвлөгөө ...

  • Шинэ мэдээ
  • Их уншсан