Байгууллагын дотоод хяналт

НАОБТГ-ын дотоод хяналт шинжилгээг 2022 онд хэрэгжүүлсэн ажлын гүйцэтгэлийн тайлан БАЙГУУЛЛАГЫН 2022 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН ​Хууль тогтоомжийн...

Байгууллагын төлөвлөгөө

Байгууллагын төлөвлөгөө Байгууллагын төлөвлөгөө Байгууллагын төлөвлөгөө Байгууллагын төлөвлөгөө Байгууллагын төлөвлөгөө Байгууллагын төлөвлөгөө ...

  • Шинэ мэдээ
  • Их уншсан