Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн дэлгэрэнгүй тайлан


2021 оны өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн тайлан
Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн 2021 оны эхний хагас жилийн тайлан
Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн 2021 оны жилийн эцсийн тайлан​​​

2018 оны өргөдөл гомдол, шийдвэрлэлтийн тайлан
 
2016 оны өргөдөл гомдол, шийдвэрлэлтийн тайлан
 
2015 оны өргөдөл гомдол, шийдвэрлэлтийн тайлан
 
2014 оны сүүлийн 6 сар  2014.07.01-2014.12.25
 
2014 оны эхний 6 сар  2014.01.01-2014.06.30
  • Шинэ мэдээ
  • Их уншсан