2023 оны өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан


Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн дэлгэрэнгүй тайлан


2022 оны өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн тайлан
Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн тайлан 1-р сар
Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан 2-р сар
Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан 3-р сар
Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан 4-р сар
Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан 5-р сар
Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан 6-р сар
Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан 7-р сар
Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан 8-р сар
Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан 9-р сар
Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан 10-р сар
Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан 11-р сар
Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан 12-р сар​​​
Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан эхний хагас жил
Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн дэлгэрэнгүй тайлан эхний хагас жил 

2021 оны өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн тайлан
Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн 2021 оны эхний хагас жилийн тайлан
Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн 2021 оны жилийн эцсийн тайлан

2018 оны өргөдөл гомдол, шийдвэрлэлтийн тайлан
 
2016 оны өргөдөл гомдол, шийдвэрлэлтийн тайлан
 
2015 оны өргөдөл гомдол, шийдвэрлэлтийн тайлан
 
2014 оны сүүлийн 6 сар  2014.07.01-2014.12.25
 
2014 оны эхний 6 сар  2014.01.01-2014.06.30
  • Шинэ мэдээ
  • Их уншсан