Халамжийн зардал

2021 онд байгууллагын албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх ажлын хүрээнд: Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 2021 онд...

Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр

Төрийн албан хаагчийн сургалтын хөтөлбөр болон төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг 2018 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө Төрийн албан...

  • Шинэ мэдээ
  • Их уншсан