Агаарын чанарын хяналт, шинжилгээний ажлын үйлчилгээний хөлс, хураамжийн хэмжээ тогтоох тухай Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2011 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/342 дугаар тушаал нэмэлт өөрчлөлт оруулах саналын төсөл

“АГААРЫН ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛС, ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ”- БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙДЫН 2011 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН   10-НЫ ӨДРИЙН...

Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам

2.4. Тухайн төрийн байгуулагын төрийн захиргааны албан хаагчийн тоо 10 хүрэхгүй бол Ёс зүйн хороо байгуулахгүй байж болно. Энэ тохиолдолд тухайн төрийн байгуулагын төрийн...

Автомашины татвар хураах ЖУРАM

Нэгэнт журам батлагдчихсан учраас иргэд автомашиныхаа улсын дугаараар сардаа багтаж төлбөрөө төлөхөөр болж буй юм. Харин нэг, хоёрдугаар сард оношлогоонд орох байсан 1, 2, 6, 7-ын...

АВТОТЭЭВРИЙН БОЛОН ӨӨРӨӨ ЯВАГЧ ХЭРЭГСЛЭЭС ЯЛГАРАХ НҮҮРСХҮЧЛИЙН ХИЙН ХЭМЖЭЭ, ХӨДӨЛГҮҮРИЙН БАГТААМЖААС ХАМААРУУЛАН АНГИЛАЛ ТОГТООХ ЖУРАМ

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД                                                              Л.ГАНСҮХ                                      ЗАМ ТЭЭВЭР, БАРИЛГА,    ХОТ...

"ХАЛААЛТЫН ЗУУХНЫ БАЙГУУЛАМЖИЙГ МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭХ ЖУРАМ"-ыг 2014 оны 09 дүгээр сарын 08-наас мөрдөж эхэллээ

1.3. Магадлан итгэмжлэлд, нийслэлийн нутаг дэвсгэрт 11 кВт-аас 3.15 мВт хүртэл нэгж хүчин чадалтай халаалтын зуухны байгууламж эзэмшигч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага...

Агаарын чанарыг сайжруулах бүс дэх түүхий нүүрсийг хязгаарлах үндсэн бүсэд орших айл өрхийг боловсруулсан түлшээр хангах нөөц бүрдүүлэхтэй холбогдуулан урьдчилгаа санхүүжилт олгох тухай журам

Хоёр. Боловсруулсан түлшний нөөц бүрдүүлэх, хадгалах2.1. Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар нь “Цэвэр агаарын сан”-гаас баталсан хөрөнгийн дүнд багтаан түлш үйлдвэрлэгч аж ахуйн...

Агаарын бохирдлыг бууруулах, дулаан алдагдлыг багасгах, цахилгаан эрчим хүчний хүч хэмнэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллагад урамшуулал олгох журам

Хоёр. Урамшуулах шалгуур2.1. Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын агаарын бохирдлыг бууруулах, эрчим хүчний хэмнэх үйл ажиллагаанд дараахь үзүүлэлтийг шалгуур болгоно:2.1.1. агаарын...

Нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах бүсийн гэр хороололын айл өрхөд цахилгаан эрчим хүчний үнийн урамшуулал олгох журам

зохицуулах газар жил бүрийн 6 дугаар сард багтаан тогтоож байна.2.3. Цахилгаан эрчим хүчний үнийн урамшуулалд хамрагдах хэрэглэгчид тавигдах нөхцөл, шалгуурыг дараахь байгууллага...

  • Шинэ мэдээ
  • Их уншсан