НИЙСЛЭЛИЙН АГААР, ОРЧНЫ БОХИРДОЛТОЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 4 ТӨРЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ E-MONGOLIA СИСТЕМЭЭР ХҮЛЭЭН АВЧ БАЙНА

Нийслэлийн Агаар, орчны бохирдолтой тэмцэх газраас төрийн үйлчилгээг иргэд, олон нийтэд шуурхай хүргэх зорилгоор 4 төрлийн хэмжилтийн хүсэлтийг Төрийн цахим үйлчилгээний нэгдсэн...

АВТОТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛЭЭС ЯЛГАРАХ БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ҮР ДҮН ТОДОРХОЙЛОХ ХЭМЖИЛТ

Эрх зүйн зохицуулалт:Агаарын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.1 агаарын тухай хууль тогтоомж, тэдгээрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан гаргасан шийдвэрийн биелэлтийг нутаг...

Орчны агаарт хэмжилт хийх

Эрх зүйн зохицуулалт:Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын А/342 дугаар тушаал. Агаарын чанарын мэдээлэл гаргах журам, Агаарын чанарын хяналт шинжилгээний ажлын үйлчилгээний...

  • Шинэ мэдээ
  • Их уншсан