Даргын тушаал 2022

Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай А/07 дугаар тушаал Байгууллагын зохион байгуулалтын бүтэц, албан тушаалын жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай А/14 дугаар тушаал Ажлын цагийн...

2021 оны захирамжууд

№ГарчигОгнооДугаар1Журам шинэчлэн батлах тухай2021.02.02А/522Авто тээврийн болон өөрөө явагч Хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдлыг төлбөр, авмо зам ашигласаны төлбөр, хураах...

Даргын тушаал 2021

А тушаал Даргын дэргэдэх зөвлөлийн ажиллах журам, бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай А/56 Газрын ёс зүйн зөвлөлийн гишүүдийг шинэчлэн байгуулах тухай А/55 Бага насны...

ДАРГЫН ТУШААЛ 2020

Байгууллагын онцгой байдлын түр хороо байгуулах тухайБайгууллагын дэргэдэх эцэг эхийн түр хороо байгуулах тухайЗайнаас/ онлайн горимоор/ ажиллах түр журам батлах тухайБиеийн тамир...

  • Шинэ мэдээ
  • Их уншсан