Холбогдох хууль, тогтоомж

№Хууль, тогтоомжуудОн сар өдөр1Агаарын тухай хууль 2012,05,17 2Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай хууль 2010,06,24 3Монгол улсын үндсэн хууль 2020,04,24 4Архив, албан хэрэг...

Авлигын эсрэг хууль, тогтоомж

1. Авлигын эсрэг хууль2. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль 3. Нийтийн албанд нийтийн болон...

  • Шинэ мэдээ
  • Их уншсан