Даргын тушаал 2022

Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай А/07 дугаар тушаал Байгууллагын зохион байгуулалтын бүтэц, албан тушаалын жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай А/14 дугаар тушаал Ажлын цагийн...

Даргын тушаал 2021

А тушаал Даргын дэргэдэх зөвлөлийн ажиллах журам, бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай А/56 Газрын ёс зүйн зөвлөлийн гишүүдийг шинэчлэн байгуулах тухай А/55 Бага насны...

ДАРГЫН ТУШААЛ 2020

Байгууллагын онцгой байдлын түр хороо байгуулах тухайБайгууллагын дэргэдэх эцэг эхийн түр хороо байгуулах тухайЗайнаас/ онлайн горимоор/ ажиллах түр журам батлах тухайБиеийн тамир...

Даргын тушаал 2018

1. Албан хаагчдын цалин хөлсийг шинэчлэн тогтоох тухай2. Ажлын хэсэг байгуулах тухай3. Ажлын хэсэг байгуулах тухай4. Ажлын хэсэг байгуулах тухай5. Хөрөнгө гаргах тухай6. Ажлын...

Даргын тушаал 2013-2017

2017 оны Тушаал, Шийдвэрүүд1.Албан хаагчдын цалин хөлсийг тогтоох2.Хүндэтгэл үзүүлэх тухай3.Ажлын хэсэг байгуулах тухай4.Үнэлгээний хороо байгуулах тухай5.Ээлжийн амралтын...

  • Шинэ мэдээ
  • Их уншсан