Холбогдох дүрэм, журам


Гарчиг
Он, сар, өдөр
1
Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм /Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолын хавсралт/

2
Төрийн захиргааны албан тушаалын цалингийн хэмжээ, сүлжээг шинэчлэн тогтоох тухай /Засгийн газрын 2019 оны 472 дугаар тогтоолын хавсралт/

3
Төрийн захиргааны албан тушаалын ангилал, зэрэглэл, жагсаалт батлах тухай /Засгийн газрын тогтоол дугаар 275/

4
Төрийн үйлчилгээний албан тушаалын зэрэглэлийг шинэчлэн тогтоох тухай /Засгийн газрын тогтоол дугаар 276/

5
Төрийн албан хаагчид өндөр насны тэтгэвэрт гарахад нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журам /Засгийн газрын 2019 оны 7 дугаар тогтоолын хавсралт/

6
Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ, хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай /Засгийн газрын 2019 оны 24 дүгээр тогтоол/

7
Төрийн байгууллага, албан тушаалтны үйл ажиллагаанд олон нийтийн хяналтыг хэрэгжүүлэх журам /Засгийн газрын 2021 оны 109 дүгээр тогтоолын хавсралт/
 

8


9


скачать dle 12.0

Next Post
  • Шинэ мэдээ
  • Их уншсан