Холбогдох хууль, тогтоомж


Хууль, тогтоомжууд
Он сар өдөр
1
Агаарын тухай хууль
2012,05,17
2
Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай хууль
2010,06,24
3
Монгол улсын үндсэн хууль
2020,04,24
4
Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай 
2020,04,24
5
Төрийн албаны тухай хууль
2017,12,07
6
Хөдөлмөрийн тухай хууль
2021,07,02
7
Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль
2020,12,24
8

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль
2005,12,01
9
Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль
2021,12,17
10
Аудитын тухай хууль
2015,6,19
11
Авлигын эсрэг хууль
2006,07,06
12
Иргэний хууль
2002,01,10
13
Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хууль
2021,07,07
14
ГААЛИЙН АЛБАН ТАТВАРААС ЧӨЛӨӨЛӨХ ТУХАЙ
2014,06,06
15
НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ
2012,01,19
16
ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ
2014,07,01
17
СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ
2007,01,14
18
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ
1995,03,30
19
ТӨРИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ

20
ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ТУХАЙ
1996,05,27
21
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ
1994,05,31
​​​скачать dle 12.0

Next Post
  • Шинэ мэдээ
  • Их уншсан