АВТОМАШИНГҮЙ ӨДӨР БОЛОН АВТОМАШИНЫ ХӨДӨЛГӨӨНТЭЙ ҮЕД ОРЧНЫ АГААРТ ХИЙСЭН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН


Автомашинтай болон автомашингүй өдрүүдийн CO –угаарын хийн агууламж хэмжилтийн 4 цэг дээр Монгол улсын MNS 4585 : 2007 стандарт буюу “Агаарын чанар, техникийн ерөнхий шаардлага”-ын үзүүлэлтээс бага байна.
Доорх графикаас автомашины хөдөлгөөн ихтэй үед зам дагуух орчинд угаарын хийн агууламж хэрхэн ихсэж байгааг харж болно.
NO2 -азотын давхар ислийн агууламж автомашинтай өдрийн хэмжилтээр бүх цэгүүд дээр стандарт утгаас давсан үзүүлэлттэй байгаа нь тээврийн хэрэгслийн түлшний шаталтаас уг хий замын дагуух орчинд ихээхэн хэмжээгээр хаягддаг болохыг харуулж байна.
 АВТОМАШИНЫ ХӨДӨЛГӨӨНТЭЙ ҮЕИЙН ХИЙСЭН ХЭМЖИЛТИЙНГ АГААРЫН ЧАНАРЫН ИНДЕКСЭЭР ТООЦООЛСОН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Агаарын чанарын индекс

Агаарын чанарын индексийн үнэлгээ

Агаарын чанарын түвшин

Өнгө

Эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөлөл

0-50

Агаарын чанар сайн, сөрөг нөлөөг үзүүлэхгүй.

НОГООН

Агаарын чанар стандартын шаардлагыг хангаж байгаа ба агаарын бохирдол нь маш бага, эсвэл ямар ч эрсдэлгүй байна.

51-100

Агаарын чанар дунд зэрэг (Дунд зэргийн нөлөөг үзүүлэх)

ШАР

Хүлээн зөвшөөрөгдөх боломжтой, гэвч зарим бохирдуулагч цөөн хүмүүсийн эрүүл мэндэд дунд зэргийн нөлөө үзүүлнэ. Жишээ нь: хэт мэдрэмтгий хүмүүс озоны нөлөөлөлд өртдөг.

101-150

Мэдрэмтгий бүлгийнхэнд сөрөг нөлөөг үзүүлэх

УЛБАР ШАР

Мэдрэмтгий хүмүүсийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөг үзүүлж болно. Жишээ нь: уушигны өвчтэй хүмүүс озоны нөлөөлөлд, уушигны ба зүрхний өвчтэй хүмүүс тоос, тоосонцрын нөлөөлөлд илүү өртөмтгий байдаг.

151-200

Сөрөг нөлөөг үзүүлэх

УЛААН

Хүн бүрд эрүүл мэндийн ямар нэг өөрчлөлт илэрч болно. Мэдрэмтгий хүмүүсийн хувьд эрүүл мэндэд нь илүү хүнд өөрчлөлтүүд илэрч болно.

201-300

Өндөр түвшинд сөрөг нөлөөг үзүүлэх

ХҮРЭН ЯГААН

Хүн бүр агаарын бохирдлын сөрөг нөлөөлд өртөнө.

301-500

Аюултай нөлөө үзүүлэх

ХҮРЭН

Түгшүүрийн нөхцөл ба нийт хүн ам агаарын бохирдолд өртөх эрсдэлтэй.
 МУИС-ИЙН ХИЧЭЭЛИЙН I БАЙРНЫ УРД ТАЛД

МУИС-ийн хичээлийн I дүгээр байрны урд

 

Он сар, өдөр, цаг

Машинтай үед

 
 

CO, мг/м3

NO2, мг/м3

SO2, мг/м3

PM10, мг/м3

 

2013.04.01.16:20

6.251

0.091

0.014

min

0.024

 

2013.04.01.16:25

4.265

0.085

0.018

max

0.089

 

2013.04.01.16:30

4.326

0.075

0.017

ave

0.036

 

2013.04.01.16:35

3.256

0.086

0.019

   

Дундаж агууламж

4.524

0.0842

0.017

0.049

  

АЧИ

45.25

210.5

85

32.6

 
   ИХ ДЭЛГҮҮРИЙН УРД ТАЛД


Их дэлгүүрийн урд талд

 

Он сар, өдөр, цаг

Машинтай үед

 
 

CO, мг/м3

NO2, мг/м3

SO2, мг/м3

PM10, мг/м3

 
2013.04.01.13:20

4.157

0.057

0.041

min

0.041

 
2013.04.01.13:25

3.865

0.085

0.01

max

0.034

 
2013.04.01.13:30

7.168

0.088

0.011

ave

0.088

 
2013.04.01.13:35

5.619

0.034

0.011

   

Дундаж агууламж

     5.202

        0.066

       0.018

 0.054  

АЧИ

52.02

165

90

36

 
 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН УРД ТАЛД
 

Чингэлтэй дүүргийн урд талд

 

Он сар, өдөр, цаг

Машинтай үед

 
 

CO, мг/м3

NO2, мг/м3

SO2, мг/м3

PM10, мг/м3

 

2013.04.01.14:35

6.223

0.057

0.014

min

0.043

 

2013.04.01.14:40

6.124

0.040

0.013

max

0.029

 

2013.04.01.14:45

6.326

0.078

0.013

ave

0.124

 

2013.04.01.14:50

6.607

0.081

0.014

   

Дундаж агууламж

6.320

0.109

0.013

0.065

  

АЧИ

63.2

272.5

65

43

 

 НЭГДСЭН II ЭМНЭЛГИЙН УРД ТАЛД


Нэгдсэн II эмнэлгийн урд талд

 

Он сар, өдөр, цаг

Машинтай үед

 
 

CO, мг/м3

NO2, мг/м3

SO2, мг/м3

PM10, мг/м3

 
2013.04.01.10:45

5.801

0.055

0.033

min

0.092

 
2013.04.01.10:50

5.879

0.057

0.023

max

0.065

 
2013.04.01.10:55

5.752

0.051

0.026

ave

0.079

 
2013.04.01.11:00

6.903

0.057

0.033

   

Дундаж агууламж

6.083

0.055

0.026

0.078

  

АЧИ

60.83

137.5

130

52

 
скачать dle 12.0

Next Post
  • Шинэ мэдээ
  • Их уншсан