“Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын хяналтын чадавхийг бэхжүүлэх төсөл”-ийн мэдээ


Үйл ажиллагааны агуулга
 Агаар орчин, бохирдуулах эх үүсвэрийн дүн шинжилгээ, арга хэмжээний үнэлгээ
 1. 1.Ялгарлын эх үүсвэрийн мониторинг
 2. 2.Агаар орчны мониторинг
 3. 3.Эх үүсвэрийн инвентор, тархалтын загварчлал
 АБ-ын эсрэг авах арга хэмжээ, стратеги, бодлогын судалгаа/ шийдвэр гаргалт
 1. 4.Шийдвэр гаргах процедурыг сайжруулах
 2. 5.Агаар орчны мэдээллийг нээлттэй, олон нийтийн хүртээл болгох, ард иргэдэд агаарын бохирдпын талаарх мэдлэг, ойлголтыг олгоход чиглэсэн үйл ажиллагаа болон сэрэмжпүүлэх систем
АБ-ын эсрэг авах арга хэмжээний үнэлгээ, аудит
 1. 6.Хэрэгжүүлэх арга хэмжээний үнэлгээ, аудит
 АБ-ын эсрэг авах арга хэмжээний хэрэгжилт
 1. 7.Ялгарлын эх үүсвэрт хэм хэмжээ тогтоож журамлах, хяналтын чадавхийг сайжруулах
 2. 8.Үйл ажиллагаа эрхлэгч талын АБ-ын эсрэг авах арга хэмжээг идэвхжүүлэх
 Агаар орчны хяналтын мөчлөг (шат дараалал)-ийн тогтолцоог бүрдүүлэх
 1. 9.Агаар орчны хяналтын мөчлөг (шат дараалал)-ийн зохих тогтолцоог бүрдүүлэх
Хөрөнгө оруулалтын агуулга
 • Мэргэжилтэн томилох

 • Тоногтөхөөрөмж

 • Сургалт, семинар зохион байгуулах

Энэ мэдээлэлтэй холбоотой асууж тодруулах зүйл байвал доорхи хаягаар холбоо барина уу.

ЖАЙКА-ийн Монгол дахь Төлөөлөгчийн газар Утас: 312393

скачать dle 12.0

Next Post
 • Шинэ мэдээ
 • Их уншсан