ТӨСЛИЙН УДИРДАХ ХОРОО БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ ЗАХИРАМЖ


Төслийн удирдах хороо байгуулах тухай
2013 оны 11 сарын 22 өдөр                                             дугаар А/1025                                          Улаанбаатар хот
 Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 5 дахь заалтийг тус тус үндэслэн  ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
1. Улаанбаатар хотод агаар бохирдуулагч эх үүсвэрүүдээс ялгарах бохирдуулагч хийнүүдийн агууламжийг бууруулах зорилгоор Япон улсын буцалтгүй тусламжаар хэрэгжих “Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын хяналтын чадавхийг бэхжүүлэх төсөл II”-ийн Төслийн удирдах хороог дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай. 
            Дарга:            Т.Бат-Эрдэнэ           Нийслэлийн Засаг даргын орлогч
 
            Гишүүд          Р.Мягмар                  Агаарын бохирдлыг бууруулах Үндэсний
                                                                        хорооны ажлын албаны нарын бичгийн                                                                                                                           дарга  /зөвшилцсөнөөр/
 
                                   Д.Болдбаатар        Эдийн засаг хөгжлийн яамны Эдийн засгийн
                                                                      хамтын ажиллагаа, зээл, тусламжийн
                                                                       бодлогын газрын дарга
 
                                    А.Эрдэнэ-Пүрэв      Уул уурхайн яамны Түлшний бодлогын
                                                                        хэлтсийн дарга /зөвшилцсөнөөр/
 
                                    Х.Түвшинбаяр         Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яамны Ой,
                                                                        ус, тусгай хамгаалалттай газрын Кадастрын
                                                                        хэлтсийн дарга/зөвшилцсөнөөр/
 
                                    Д.Цэрэндаш             Мэргэжлийн хяналтын Ерөнхий газрын
                                                                        Байгаль орчин, аялал жуулчлалын
                                                                        хяналтын хэлтсийн дарга /зөвшилцсөнөөр/
 
                                    Д.Цээсодролцоо     Цаг уур, Орчны шинжилгээний газрын дэд
                                                                        дарга /зөвшилцсөнөөр/
 
                                    Д.Даваасүрэн          Эрчим хүчний яамны Бодлогын
                                                                        хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Түлшний
                                                                        хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн
                                                                        /зөвшилцсөнөөр/
 
                                    С.Баярбаатар          Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын
                                                                        Стратеги бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн    
                                                                        дарга 
 
                                    Б.Энхбаяр                Улаанбаатар хотын Ерөнхий инженер                                                                                                                               бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны                                                                                                                                   Инженерийн байгууламжийн хэлтсийн дарга
           
Нарийн бичгийн
            дарга             Ч.Батсайхан             Нийслэлийн Агаарын чанарын албаны
                                                                         дарга
 2. Төслийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж нэгдсэн удирдлагаар ханган, тогтмол хяналт тавьж ажиллахыг Төслийн удирдах хороо \\Т.Бат-Эрдэнэ\\-нд даалгасугай.
  
 
 
                        НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
                        САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН
                        АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
                        ОРЛОГЧ                                                   Н.БАТАА
скачать dle 12.0

Next Post
  • Шинэ мэдээ
  • Их уншсан