ЗАРЛАЛ


Тавигдах шаардлага:
-    Агаарын бохирдлыг багасгахад хувь хүний оруулах хувь нэмрийг өөрийн үзэл бодлоор, цэгцтэй, хоорондын холбоо, уялдааг сайтар гарган, ойлгомжтой, алдаагүй, 450-500 үгээр буюу 2-3 хуудаст илэрхийлж бичих
-    Эссэ нь бүтэц, агуулга, бичвэрийн хэлбэрийн хувьд тодорхой шаардлагуудыг хангасан байх
-    Эссэ нь бүтцийн хувьд дараах үндсэн хэсгүүдтэй байна.
-    Нүүр хуудас, сэдвийн нэр
-    Удиртгал хэсэг
-    Үндсэн тайлбар хэсэг
-    Баримт нотолгооны хэсэг
-    Дэвшүүлсэн өөрийн санаа дүгнэлтийн хэсэг
-    Ашигласан ном материалын жагсаалт
-    Times New Roman фонтоор, үсгийн хэмжээ нь 12, мөр хоорондын зай нь 1.5 р1, А4 цаасан дээр, хуудас бүрийг дугаарласан, хоёр талаас нь зэрэгцүүлж тэгшилэх (Justify ) шаардлагатай. Хэсэг, дэд хэсэг, бүлгүүдийг Font style- ээр ялгаж өгсөн, цэг таслалын дараа заавал нэг зай авах
-     Эссэ нь А-4 цаасны 2-3 тал дээр дээд, доод талаас 2, баруун, зүүн талаас 2,5 см зайг үлдээж бичсэн байна.
Уралдааныг дүгнэх журам
Уралдаанд оролцох сурагчид бичсэн эссэгээ сургуулийн тодорхойлолтын хамт 2012 оны 04 дүгээр сарын 02-ноос 04 сарын 27-ныг хүртэл Нийслэлийн агаарын чанарын албанд авчирч өгнө.
Уралдааныг зарласан байгууллагуудын төлөөлөл оролцсон комисс 2012 оны 05-р сарын 01-07-ны хооронд дүгнэж шалгаруулна.
Уралдаанд идэвхтэй оролцсон хүүхдүүдийг дараах байр эзлүүлэн шагнаж урамшуулна.
Нэгдүгээр байр        1 сурагч      100.000 төгрөг
Хоёрдугаар байр     2 сурагч      60.000 төгрөг
Гуравдугаар байр   3 сурагч      30.000 төгрөг
                                                                   Энэхүү арга хэмжээнд сурагчдид идэвихтэй оролцно уу.
скачать dle 12.0

Next Post
  • Шинэ мэдээ
  • Их уншсан