Халамжийн зардал


2022 онд байгууллагын албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх ажлын хүрээнд:
 1. “Цагаан сар” билгийн тооллын хаврын тэргүүн сарын шинийн баярыг тохиолдуулан байгууллагын 3 өндөр настанд хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг зохион байгуулж, байгууллагын “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-ын 12 дугаар зүйлийн 12.1 дэх хэсгийн дагуу газрын даргын 2022 оны А/02 дугаар тушаалаар зардал гарган мөнгөн тэтгэмжийг олгосон;
 2. Олон Улсын Хүүхдийн Эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан байгууллагын албан хаагчдын 0-16 насны нийт 78 хүүхэд багачуудад “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-ын 10 дугаар зүйлийн 10.12 дахь хэсгийн дагуу газрын даргын 2022 оны А/39 дүгээр тушаалаар 2,568,774 төгрөгийн үнэ бүхий гарын бэлгийг гардуулан өгсөн;
 3. Цар тахлын эрсдэлээс албан хаагчдыг сэргийлэх зорилгоор нийт албан хаагчдад I дүгээр улиралд газрын даргын 2022 оны А/16 дугаар тушаалаар зардал гарган амны хаалт, гар ариутгагч олгосон;
 4. Олон Улсын “Ахмадын баярын өдөр”-ийг тохиолдуулан газрын даргын 2022 оны А/74 дүгээр тушаалаар 300,000 төгрөгийн зардал гарган, 3 ахмадууддаа хүндэтгэл үзүүлсэн;
 5. Хөдөлмөрийн дотоод журмын дагуу 8 дугаар зүйлийн 8.4.2 дахь заалтад заасан дагуу 1 албан хаагчид 300,000 төгрөгийн буцалтгүй мөнгөн тусламжийг олгосон.
 6. Байгууллагын ажилтан, албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах, ажиллах идэвх, сонирхлыг нь нэмэгдүүлэх зорилгоор газрын даргын 2022 оны 06 сарын 16 өдрийн 1/341 дүгээр албан хүсэлтээр СХД-ийн Засаг дарга болон тус дүүргийн ГЗБХ-т албан хаагчдад “Газар эзэмшүүлэх тухай” хүсэлтийг илгээж, байгууллагын нийт 30 ажилтан, албан хаагчдад СХД-ийн 21-р хорооны нутаг дэвсгэрт 0.07 га газрыг эзэмшүүлэх асуудлыг судлан шийдвэрлүүлээд байна.
 7. Хөдөлмөрийн хүнд нөхцөлд ажиллаж буй Хяналт, зохицуулалтын ажилтнуудад хүйтний улиралд сар бүр витаминыг тогтмол өгч хэвшээд байна.
 8. Тайлант хугацаанд газрын даргын 9 удаагийн тушаалаар нийт давхацсан тоогоор 110 албан хаагчдад илүү цагийн нэмэгдэл хөлсийг олгосон байна. Илүү цагийн нэмэгдэлд нийт 9,806,909 төгрөгийг байгууллагаас зарцуулсан.
2021 онд байгууллагын албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх ажлын хүрээнд:

Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 2021 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг гарган, хэрэгжилтийг ханган ажилласан. Энэхүү ажлын хүрээнд:

 1. “Цагаан сар” билгийн тооллын хаврын тэргүүн сарын шинийн нэгэнг тохиолдуулан байгууллагын 3 өндөр настанд хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг зохион байгуулж, байгууллагын “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-ын 12 дугаар зүйлийн 12.1 дэх хэсгийн дагуу газрын даргын 2021 оны А/10 дугаар тушаалаар зардал гарган мөнгөн тэтгэмжийг олгосон;
 2. Олон Улсын Хүүхдийн Эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан байгууллагын ажилтан, албан хаагчдын 0-16 насны нийт 80 хүүхэд багачуудад “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-ын 12 дугаар зүйлийн 12.9 дэх хэсгийн дагуу 2,299,000 төгрөгийн үнэ бүхий гарын бэлгийг гардуулан өгсөн;
 3. “Ахмадын баяр”-ыг тохиолдуулан байгууллагын 3 өндөр настанд хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг зохион байгуулж, байгууллагын “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-ын 12 дугаар зүйлийн 12.1 дэх хэсгийн дагуу газрын даргын 2021 оны А/84 дүгээр тушаалаар зардал гарган мөнгөн тэтгэмжийг олгосон;
 4. Албан хаагчдынхаа хүүхдүүдийг идэвхжүүлэх, сурлага ур чадварыг нь дэмжих зорилгоор ОУ-ын Хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан нийслэлийн “Шилдэг хүүхэд” алт, хүрэл медалиар 11 хүүхдүүдэд шагналыг олгоод байна.
 5. Байгууллагын зүгээс “Буянтай ачтан” эмнэлэгтэй хамтран бүх ажилтан, албан хаагчдыг 9 дүгээр сарын 13, 15-ны өдрүүдэд эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, оношлогоонд хамруулсан;
 6. Байгууллагын “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-ын дагуу гэр хороололд амьдардаг 16 ажилтан, албан хаагчдад газрын даргын 2021 оны Б/52 дугаар тушаалаар 1 тонн түлшний хөнгөлөлтийг байгууллагаас олгосон.
 7. Цар тахлын эрсдэлээс албан хаагчдыг сэргийлэх зорилгоор 36 ажилтан тус бүрт 9 болон 11 дүгээр саруудад тус бүр 50/50 ширхэг амны хаалт болон халдвар хамгааллын хэрэгслийг олгосон.2020 онд байгууллагын албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх ажлын хүрээнд:

Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 2020 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг гарган, хэрэгжилтийг ханган ажилласан. Энэхүү ажлын хүрээнд:

 1. “Цагаан сар” билгийн тооллын хаврын тэргүүн сарын шинийн нэгний өдрийг тохиолдуулан байгууллагын өндөр настанд хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг зохион байгуулан, байгууллагын “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-ын 12 дугаар зүйлийн 12.1 дэх заалтын дагуу 200 000 төгрөгийн мөнгөн тэтгэмжийг;
 2. Олон Улсын Хүүхдийн Эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан байгууллагын ажилтан, албан хаагчдын 0-16 насны нийт 54 хүүхэд, багачуудад байгууллагын “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-ын 12 дугаар зүйлийн 12.9 дэх хэсгийн дагуу Газрын даргын 2020 оны А/57 дугаар тушаалаар 2 094 500 төгрөгийн үнэ бүхий гарын бэлгийг тус тус гардуулан өгсөн.
 3. Хариуцсан үүрэгт ажилдаа амжилттай, үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа албан хаагчдыг урамшуулах зорилгоор Нийслэлийн баярын өдрийг тохиолдуулан тодорхойлж, Төрийн дээд шагнал “Хөдөлмөрийн хүндэт медаль”-иар 1 албан хаагч шагнагдсан.
 4. БОАЖЯ-ны “Байгаль орчны тэргүүний ажилтан” цол тэмдэгээр шагнагдсан 1 албан хаагчийг 100,000 төгрөгөөр, “Жуух бичиг”-ээр шагнагдсан 1 албан хаагчийг 30,000 төгрөгөөр тус тус Газрын даргын 2020 оны А/81 дүгээр тушаалаар байгууллагаас зардал гарган шагнасан.
 5. Газрын хөдөлмөрийн дотоод журмын 12 дугаар зүйлийн 12.8 дахь хэсэгт заасан дагуу шинээр ам бүл нэмсэн 2 мэргэжилтэнд газрын даргын 2020 оны Б/66, 2020 оны Б/86 дугаар тушаалаар тус бүр 200,000 төгрөгийг тус тус олгосон.
 6. Газрын хөдөлмөрийн дотоод журмын 12 дугаар зүйлийн 12.8 дахь хэсэгт заасан дагуу шинээр гэр бүл болсон мэргэжилтэнд газрын даргын тушаалаар 300,000 төгрөгийг мөн олгосон.
 7. Гэр хороололд амьдардаг 7 албан хаагчдад “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-ын дагуу Газрын даргын 2020 оны А/144 дүгээр тушаал өрх бүрт 1 тонн сайжруулсан шахмал түлшний тэтгэмжийг олгосон. Энэхүү ажилд байгууллагаас 525,000 төгрөгийн зардлыг гаргасан.
 8. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг ханган ажиллах зорилгоор 22 ажилтнуудад ажлын хантааз, 28 ажилтнуудад өвлийн дотортой урт куртик, 29 ажилтнуудадөвлийн урт түрүүтэй гутал хийж өгсөн.
 9. Цар тахал (Ковид-19)-ын эрсдэлээс сэргийлэх зорилгоор байгууллагын нийт 37 ажилтан тус бүрт 100 ширхэг амны хаалт, нэг удаагийн бээлий болон гар ариутгагч олгосон.
скачать dle 12.0

Next Post
 • Шинэ мэдээ
 • Их уншсан