Төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтын удирдамжийн хүрээнд уурын болон усан халаалтын зуух ашиглагч аж, ахуй нэгж байгууллагуудад хяналт, шалгалтын ажил хийгдэж байна


     Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны “Түүхий нүүрс хэрэглэхийг хориглох тухай” 62 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангуулах ажлын хүрээнд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас баталсан төлөвлөгөөт, урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтын удирдамжийн хүрээнд Нийслэлийн 7 дүүргийн агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд уурын болон усан халаалтын зуух ашиглагч аж, ахуй нэгж байгууллагуудад Нийслэлийн Агаар, орчны бохирдолтой тэмцэх газраас хяналт, шалгалтын ажил хийж байна.

     Одоогийн байдлаар нийт 32 ААНБ-ын халаалтын зуухны үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийгдээд байна.
Хяналт шалгалтаар Байгаль орчны үнэлгээний тухай хууль зөрчин үйл ажиллагаа явуулж буй нийт 5 аж, ахуйн нэгж байгууллагыг илрүүлэн тогтоож, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн холбогдох заалтуудын дагуу зөрчлийн хэрэг бүртгэлийн ажиллагаа явуулан холбогдох хуулийн заалтын дагуу арга хэмжээ ногдуулан, зөрчил арилгах тухай улсын байцаагчийн хугацаатай албан даалгавар хүргүүлээд байна.
    Мөн Таван Толгой Түлш ХХК-ийн Баруун болон Зүүн бүсийн үйлдвэрийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж сайжруулсан шахмал түлш, мидлинг, барьцалдуулагч бодис зэргээс дээж аван Ашигт, малтмал газрын тосны лабортори болон ШУА-ын хими, химийн технологийн хүрээлэнд шинжилгээнд хамруулахаар хүргүүллээ. Хяналт шалгалт үргэлжилж байна.
скачать dle 12.0

Next Post
  • Шинэ мэдээ
  • Их уншсан