БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ                                              НАОБТГ-ын СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛГО:
     Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр байгальд ээлтэй шинэ дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлж, 2024 онд нийслэл хотын агаарын бохирдлыг 85 хувь бууруулах нь энэхүү стратегийн гол зорилго болно.
1.Байгальд ээлтэй дэвшилтэд техник технологи нэвтрүүлэх замаар агаар бохирдуулах эх үүсвэрүүдээс ялгарах бохирдлыг бууруулах
2.Агаар бохирдуулах эх үүсвэр болон орчны агаарын чанарыг тодорхойлох, хяналт мониторингийн менежментийг сайжруулах
3.Агаарын бохирдлыг бууруулахад иргэд, олон нийтийн оролцоо, үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлж, эрүүл амьдрах зөв дадлыг төлөвшүүлнэ.
4.Байгууллагын чиг үүрэгтэй холбоотой гарсан тогтоол шийдвэрийн биелэлтийг хангуулж, тайлагнах, дотоод үйл ажиллагааны хяналт шалгалт, үйл ажиллагааг сайжруулна.
                                        НАОБТГ-ын СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТ:
1.1 Нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах бүсийн гэр хорооллын айл өрхийг стандартын шаардлага хангасан сайжруулсан шахмал түлшээр хангах
1.2. Нийслэлийн болон төрийн өмчийн халаалтын зуухыг үе шаттайгаар буулгаж, төвлөрсөн дулаан хангамжид холбох ажлыг үргэлжлүүлнэ.
1.3. Нийслэлийн гэр хорооллын айл өрхийг халаалтаа дэвшилтэт технологи бүхий шөнийн дулаан хуримтлуурт цахилгаан халаагуураар шийдэх боломжийг бүрдүүлнэ
2.1. Нийслэлийн агаарын чанарын хяналтын чадавхыг сайжруулж, суурин автомат харуулын тоог нэмэгдүүлж, тасралтгүй ажиллагааг хангана
2.2.Агаарын бохирдлыг бууруулах цогц арга хэмжээ авч PM2.5, PM10 тоосонцрын хэмжээг бууруулна
2.3. Агаар бохирдуулагч эх үүсвэрүүд, хатуу түлшний хэмжилт хийх иж бүрэн лаборатори байгуулна.
2.4. Уурын болон 100кВт аас дээш хүчин чапалтай усан халаалтын зууханд магадлан итгэмжлэл хийэ хяналт хийх
2.5. Агаарын бохирдлын хөдөлгөөнт эх үүсвэрээс агаарт гаргах бохирдуулах бодисын хаягдлын стандарт, хэмжилт хийх
2.6. Авто тээврийн шалган нэвтрүүлэх товчоо, хяналтын цэгүүдэд түүхий нүүрсний хяналтыг тавих
2.7. Шахмал түлшнээс дээж авч лабораторийн шинжилгээнд хамруулж, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх
3.1. Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах талаар хийгдсэн шинэлэг судалгаа, төслийн үр дүнг танилцуулах «Эрдэм шинжилгээний хурал» зохион байгуулах
3.2. Агаарын бохирдлын хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх хор уршиг, түүнийг бууруулах, угаарын хий, угаарын хийн хордлогоос урьдчилан сэргийлэхийн тулд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар иргэн, хуулийн этгээдэд сургалт зохион байгуулж, зөвлөмж, сэрэмжлүүлэг хүргүүлнэ.
4.1. Байгууллагын стратегийн болон гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж, хэрэгжүүлэх
4.2. Байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх, хууль эрх зүйн асуудлыг хянан судлах, тэдгээрийг зохицуулах санал зөвлөмж гаргах, зөрчил, маргааныг зохицуулах, албан хэрэг хөтлөлтийг хууль тогтоомжийн дагуу хөтлөн явуулах, байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж, газрын хэвийн ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх,

скачать dle 12.0

Next Post
  • Шинэ мэдээ
  • Их уншсан