Орчны агаарт хэмжилт хийх


Эрх зүйн зохицуулалт:Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын А/342 дугаар тушаал. Агаарын чанарын мэдээлэл гаргах журам, Агаарын чанарын хяналт шинжилгээний ажлын үйлчилгээний хураамжын хэмжээ тогтоох тухай
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын А/342 дугаар тушаал. Агаарын чанарын асуудал эрхэлсэн мэргэжлийн албаны дүрэм, Агаарын чанарын мэдээлэл гаргах журам, Иргэн,аж ахуйн нэгж,байгууллагын суурин эх үүсвэрээс агаарт гаргах бохирдуулах бодисын зөвшөөрөгдөх хэмжээ тогтоох төсөл боловсруулах журам
Бүрдүүлэх материал:
 
1. Иргэн бол өргөдөл, Аж ахуйн нэгж, байгууллага бол албан хүсэлт
2. Туршилтанд хамруулах бүтээгдэхүүн болон тоног төхөөрөмжийг холбогдох бичиг баримтын хамт
Шийдвэрлэх хугацаа /Эрх зүйн актад тусгагдсан/: 30 хоног
Төлбөрийн нэмэлт тайлбар: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны сайдын 2011 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн А-342 тушаалын хавсралтын дагуу төлбөр авна.
http://aprd.ub.gov.mn/uploads/files/2021-09/1630468998_service_payment1.pdf

скачать dle 12.0

Next Post
  • Шинэ мэдээ
  • Их уншсан