Мэргэжилтэнд чиглэсэн 12 дахь удаагийн сургалтын семинар


Хугацаа: 2015 оны 12 сарын 9-ны өдөр (Лха) 09:50~12:30
Байршил: Монгол-Япон төвийн 2 давхар
 
Хөтөлбөр
Нээлт: НАЧА-ны дарга Ч. Батсайхан 09:50-10:00
“Төслийн дунд хугацааны үнэлгээний үр дүн болон, 
төслийг цаашид хэрэгжүүлэх арга зам” 
Төслийн ахлах Фүкаяама Акэо 10:00-10:30
“Төслийн хэрэгжилтэд ашиглаж буй (SCDM) бие даан хөгжих нөхцөлд 
чиглэсэн матрицын тухай”
Төслийн дэд ахлах Табата Торү 10:30-11:00
“УХЗ-ны хаягдал утааны хэмжилтийн үр дүн”
НАЧА-ны мэргэжилтэн Гантуяа 11:00-11:30
“РМ-ын тархалтын загварчлалын дүн”
Мэргэжилтэн Наката Шиня 11:30-12:00
Асуулт хариулт         12:00-12:25
Хаалт: НАЧА-ны дарга Ч. Батсайхан 12:25-12:30
скачать dle 12.0

Next Post
  • Шинэ мэдээ
  • Их уншсан