Нийслэлийн Агаар, орчны бохирдолтой тэмцэх газрын сул орон тооны мэдээлэлСул орон тооны мэдээлэл 2022

Гарчиг
Он сар өдөр
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч ажилд авна. 
Утас: 320029
11/01
Ажлын зар         
Сургалт, олон нийттэй харилцах асуудал хариуцсан мэргэжилтэн ажилд авна.
Утас: 320029
09/21
Ажлын зар 
Хяналт, шинжилгээ үнэлгээ, хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн ажилд авна.
Утас: 320029
09/21

Ажлын зар
Орчны хэмжилт хариуцсан мэргэжилтэн ажилд авна.
Утас: 320029
09/21
Ажлын зар
Агаарын яанарын хяналт хариуцсан мэргэжилтэн ажилд авна.
Утас: 320029
09/21
Ажлын зар
Ажлын зар 
09/05
Сул орон тооны мэдээлэл
Ажлын зар
05/23
Сул орон тооны мэдээлэл 

Сул орон тооны мэдээлэл 2021
Сул орон тооны мэдээлэл
                   
Сул орон тооны зар 2017


1. Албан тушаалын нэр: Дотоод болон шуурхай ажил хариуцсан мэргэжилтэн• 
 • Ангилал зэрэглэл: ТЗ-5
 • Ажлын байрны тоо: 1
 • Сул орон тоо гарсан үндэслэл: Шинэ бүтцээр батлагдсан орон тоо
 • Хариуцах асуудал: Албаны өдөр тутмын үйл ажиллагааг хөтлөн явуулах, бичиг баримт, протокол хөтлөх, тушаал, шийдвэр, албан бичиг боловсруулах, архивын нэгж бүрдүүлэх, албаны ажлыг хуваарийг зохицуулах, уулзалт, хурал зөвлөгөөн зохион байгуулахТухайн албан тушаалыг эрхлэхэд тавигдах шаардлага
 • Боловсрол: Бакалавр, түүнээс дээш
 • Мэргэжил: Менежмент маркетинг
 • Туршлага: Мэргэжлээрээ3-аас доошгүй жил ажилласан байх
 • Ур чадвар: Багаар ажиллах, оффисийн хэрэглээний программ дээр ажиллах, дотоод гадаад сүлжээнээс мэдээлэл авах, явуулах чадвартай, монгол
 • Тусгай шаардлага: Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих, илүү цагаар ажиллах 
2. Албан тушаалын нэр: Техник хариуцсан мэргэжилтэн
      Ангилал зэрэглэл: ТЗ-5
     • Ажлын байрны тоо: 1
     • Сул орон тоо гарсан үндэслэл: Шинэ бүтцээр батлагдсан орон тоо
     • Хариуцах асуудал: Лабораторийн бүх тоног төхөөрөмжийн аюулгүй, хэвийн үйл ажиллагааг ханган ажиллах.Тухайн албан тушаалыг эрхлэхэд тавигдах шаардлага
     • Боловсрол: Бакалавр, түүнээс дээш
     • Мэргэжил: Хими-технологич
     • Мэргэшил: Байгаль орчны мониторинг
     • Туршлага: Мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх
     • Ур чадвар: хэл бичгийн дүрэм, төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын мэдлэгтэй, гадаад хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй байх.
Сул орон тооны зар 2015
1. 
Үзүүлэлт
Чухал шаардлагатай
Шаардлагатай
Боловсрол
Дээд боловсрол
Дээд боловсрол
Мэргэжил
Түүх, нийгмийн багш
Түүх, газарзүйн багш
Туршлага
Төрийн албанд 1-ээс доошгүй жил ажилласан байх
1-ээс доошгүй жил ажилласан байх
Ур чадвар
Илтгэх, бичлэгийн ур чадвартай байх
Сэтгүүлзүйн зохих мэдлэгтэй байх
Тусгай шаардлага
Илүү цагаар ажиллах /амралт болон ажлын цаг дууссан үед/
Олон улсын дэвшилтэт аргаас байнга суралцах
2. 
Үзүүлэлт
Чухал шаардлагатай
Шаардлагатай
Боловсрол
Бакалавр болон түүнээс дээш
 
Мэргэжил
Үйлдвэрлэлийн экологич, эдийн засагч
 
Мэргэшил
Үйлдвэрлэлийн экологич инженер
 
Туршлага
Төрийн албанд 2-аас доошгүй жил ажилласан байх
 
Ур чадвар
Цаг үеийн асуудлаар илүү цагаар ажиллах /амралтын болон ажлын цаг дууссан үед/
Аливаа ажлыг санаачлах, гүйцэтгэх, боловсруулах,  чадвартай байх


скачать dle 12.0

Next Post
 • Шинэ мэдээ
 • Их уншсан