АВТОТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛЭЭС ЯЛГАРАХ БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ҮР ДҮН ТОДОРХОЙЛОХ ХЭМЖИЛТЭрх зүйн зохицуулалт:
  • Агаарын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.1 агаарын тухай хууль тогтоомж, тэдгээрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан гаргасан шийдвэрийн биелэлтийг нутаг дэвсгэртээ зохион байгуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавих; 10 дугаар зүйлийн 10.5 мэргэжлийн албаны ажилтан хэмжилт, судалгаа, шинжилгээ хийхээр аж ахуйн нэгж, байгууллагад нэвтрэн орох эрхтэй; 12 дугаар зүйлийн 12.5.Агаарын чанарын мэдээ гаргах журмыг төрийн захиргааны төв байгууллага батална. дахь заалт
  • БОАЖ-ын сайдын 2019.05.06-ны өдрийн А-164 тоот “Орчны чанарын хяналт-шинжилгээний ажил, үйлчилгээний үнэ тариф” тушаал
  • Нийслэлийн Засаг Даргын 2019 оны 03 сарын 22-ны А/241 тоот захирамжаар батлагдсан Нийслэлийн Агаарын бохирдолтой тэмцэх газрын дүрэм, 3.1.6. агаарт хаягдах хорт бодисын эх үүсвэрүүд, хорт бодисын хэмжээг тодорхойлон хяналт тавьж, бохирдлыг бууруулах чиглэлээр төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх, үр дүнг тайлагнах;
Бүрдүүлэх материал:
  • Албан хүсэлт
  • Туршилтад хамруулах бүтээгдэхүүн болон тоног төхөөрөмж, холбогдох бичиг баримтын хамт /бүтээгдэхүүний танилцуулга
  • Баталгаажсан техникийн тодорхойлолт
скачать dle 12.0

Next Post
  • Шинэ мэдээ
  • Их уншсан