Усан халаалтын зуух болон түлшний хаягдал утааны хийн хэмжилтЭрх зүйн зохицуулалт:
  • Агаарын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.1 агаарын тухай хууль тогтоомж, тэдгээрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан гаргасан шийдвэрийн биелэлтийг нутаг дэвсгэртээ зохион байгуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавих; 10 дугаар зүйлийн 10.5 мэргэжлийн албаны ажилтан хэмжилт, судалгаа, шинжилгээ хийхээр аж ахуйн нэгж, байгууллагад нэвтрэн орох эрхтэй; 12 дугаар зүйлийн 12.5.Агаарын чанарын мэдээ гаргах журмыг төрийн захиргааны төв байгууллага батална. дахь заалт
  • БОАЖ-ын сайдын 2019.05.06-ны өдрийн А-164 тоот “Орчны чанарын хяналт-шинжилгээний ажил, үйлчилгээний үнэ тариф” тушаал
  • Нийслэлийн Засаг Даргын 2019 оны 03 сарын 22-ны А/241 тоот захирамжаар батлагдсан Нийслэлийн Агаарын бохирдолтой тэмцэх газрын дүрэм, 3.1.6. агаарт хаягдах хорт бодисын эх үүсвэрүүд, хорт бодисын хэмжээг тодорхойлон хяналт тавьж, бохирдлыг бууруулах чиглэлээр төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх, үр дүнг тайлагнах;
Бүрдүүлэх материал:
  • Албан хүсэлт
  • Хэмжилтэд хамрагдах зуухны байршлыг тодорхой зааж өгөх, хэмжилт хийх зууханд срьцын цаг гаргасан байх,
  • Туршилтад хамруулах /5кг-10кг/ түлшийг холбогдох бичиг баримтын хамт /элементийн болон техникийн шинжилгээ хийлгэсэн холбогдох материал
Тайлбар: Иргэн, аж ахуйн нэгжийн үйлдвэрлэсэн сайжруулсан түлш болон Усан халаалтын зуухнаас ялгарах утааны хийг хэмжиж дүнг тодорхойлох;
скачать dle 12.0

Next Post
  • Шинэ мэдээ
  • Их уншсан