"Агаарын чанарыг сайжруулах бүсийг шинэчлэн тогтоох" тухай а/04-а/19 тоот тушаал захирамжийг хэрэгжүүлэх ажлын удирдамж

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Нийслэлийн Засаг дарга нар хамтран 2017 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр "Агаарын чанарыг сайжруулах бүсийг шинэчлэн тогтоох" тухай А/04-А/19...

Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам

2.4. Тухайн төрийн байгуулагын төрийн захиргааны албан хаагчийн тоо 10 хүрэхгүй бол Ёс зүйн хороо байгуулахгүй байж болно. Энэ тохиолдолд тухайн төрийн байгуулагын төрийн...

Авлигын эсрэг хууль, тогтоомж

1. Авлигын эсрэг хууль2. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль 3. Нийтийн албанд нийтийн болон...

Иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

Нийслэлийн оршин суугчдын эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, орчны бохирдол, байгалийн тэнцэл алдагдахаас хамгаалуулах эрхийг хангах зорилгоор Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Нэгдүгээр...

  • Шинэ мэдээ
  • Их уншсан