2021 оны захирамжууд

№ГарчигОгнооДугаар1Журам шинэчлэн батлах тухай2021.02.02А/522Авто тээврийн болон өөрөө явагч Хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдлыг төлбөр, авмо зам ашигласаны төлбөр, хураах...

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, нийслэлийн засаг дарга бөгөөд улаанбаатар хотын захирагчийн хамтарсан тушаал захирамж

2018 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдөр                  Дугаар А/226-А/619                     УлаанбаатарМонгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг,...

Ажлын хэсгийг байгуулах тухай

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван есдүгээр зүйлийн 1, Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-гийн "а", 29.2,...

Журмын өөрчлөлтөд санал авах тухай

Тус байгууллага Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 2014 оны 5 дугаар сарын 19-ний өдрийн А-181 дугаар тушаалаар батлагдсан журмын хүрээнд жил бүр эх үүсвэрийн бүртгэл тооллогыг...

"Агаарын чанарыг сайжруулах бүсийг шинэчлэн тогтоох" тухай а/04-а/19 тоот тушаал захирамжийг хэрэгжүүлэх ажлын удирдамж

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Нийслэлийн Засаг дарга нар хамтран 2017 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр "Агаарын чанарыг сайжруулах бүсийг шинэчлэн тогтоох" тухай А/04-А/19...

  • Шинэ мэдээ
  • Их уншсан