МОНГОЛЫН САЙЖРУУЛСАН ШАХМАЛ ТҮЛШ ТЭЭВЭРЛЭГЧДИЙН ГОЛОМТ ХОЛБООТОЙ САНАЛ СОЛИЛЦОХ, ЗӨВЛӨЛДӨХ УУЛЗАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

          Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны “Түүхий нүүрс хэрэглэхийг хориглох тухай” 62 дугаар тогтоол, Нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл,...

Урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтын удирдамжийн хүрээнд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж, ахуйн нэгж байгууллагуудад хяналт шалгалтын ажил хийж байна

          Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны “Түүхий нүүрс хэрэглэхийг хориглох тухай” 62 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангуулах ажлын хүрээнд Байгаль орчин аялал жуулчлалын...

Нийслэлээс хэрэгжүүлж буй бодлого, үйл ажиллагаанд иргэдийн санал, шүүмжлэлийг тусгаж, төрийн байгууллагын үйл ажиллагааг сайжруулах зорилгоор авч буй санал асуулга

     Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 4.1.3 дахь хэсэгт заасан төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны мэдээллийн ил тод байдлыг...

Төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтын удирдамжийн хүрээнд уурын болон усан халаалтын зуух ашиглагч аж, ахуй нэгж байгууллагуудад хяналт, шалгалтын ажил хийгдэж байна

     Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны “Түүхий нүүрс хэрэглэхийг хориглох тухай” 62 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангуулах ажлын хүрээнд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын...

  • Шинэ мэдээ
  • Их уншсан