Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, нийслэлийн засаг дарга бөгөөд улаанбаатар хотын захирагчийн хамтарсан тушаал захирамж

2018 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдөр                  Дугаар А/226-А/619                     УлаанбаатарМонгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг,...

Даргын тушаал 2018

1. Албан хаагчдын цалин хөлсийг шинэчлэн тогтоох тухай2. Ажлын хэсэг байгуулах тухай3. Ажлын хэсэг байгуулах тухай4. Ажлын хэсэг байгуулах тухай5. Хөрөнгө гаргах тухай6. Ажлын...

Даргын тушаал 2013-2017

2017 оны Тушаал, Шийдвэрүүд1.Албан хаагчдын цалин хөлсийг тогтоох2.Хүндэтгэл үзүүлэх тухай3.Ажлын хэсэг байгуулах тухай4.Үнэлгээний хороо байгуулах тухай5.Ээлжийн амралтын...

Ажлын хэсгийг байгуулах тухай

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван есдүгээр зүйлийн 1, Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-гийн "а", 29.2,...

Журмын өөрчлөлтөд санал авах тухай

Тус байгууллага Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 2014 оны 5 дугаар сарын 19-ний өдрийн А-181 дугаар тушаалаар батлагдсан журмын хүрээнд жил бүр эх үүсвэрийн бүртгэл тооллогыг...

Агаарын чанарын хяналт, шинжилгээний ажлын үйлчилгээний хөлс, хураамжийн хэмжээ тогтоох тухай Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2011 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/342 дугаар тушаал нэмэлт өөрчлөлт оруулах саналын төсөл

“АГААРЫН ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛС, ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ”- БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙДЫН 2011 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН   10-НЫ ӨДРИЙН...

  • Шинэ мэдээ
  • Их уншсан